Home - Actueel - Nieuws - Matarbari: een steenkoolcentrale met desastreuze gevolgen

Matarbari: een steenkoolcentrale met desastreuze gevolgen

Een groot deel van de mensen in Bangladesh werkt op het land of in de visserij. Deze duurzame vormen van landgebruik worden echter steeds vaker verstoord door de komst van buitenlandse bedrijven, zoals kolencentrales en textielfabrieken, met alle gevolgen van dien. Zo heeft de bouw van twee energiecentrales op het eiland Matarbari (Bangladesh) gezorgd voor erbarmelijke leefomstandigheden voor de lokale bevolking. Beloftes om de getroffen bewoners binnen drie maanden te compenseren met alternatief onderdak, landbouwgrond en werkgelegenheid zijn tot nu toe nauwelijks nagekomen. Samen met lokale partners staat ActionAid zo’n 950 getroffen families bij.
 
De bouw van twee energiecentrales in Matarbari heeft desastreuze gevolgen voor de bewoners. © ActionAid

Economische ontwikkeling tegen een hoge prijs

De bouw van de energiecentrales op Matarbari is een project van ongekende omvang. Het eiland moet de locatie worden van maar liefst twee steenkoolcentrales met een capaciteit van 600 megawatt en 700 megawatt. Volgens het verantwoordelijke staatsbedrijf, de Coal Power Generation Company Bangladesh Ltd., is het zelfs het grootste en meest kostbare energieproject ooit in Bangladesh.

Een bouwproject met desastreuze gevolgen

Op het dichtbevolkte Matarbari, een eiland ten zuidoosten van het vasteland, zijn zo’n 90.000 mensen afhankelijk van het land en het omliggende zeewater. Hun voornaamste bronnen van inkomsten zijn zoutwinning, garnaalvisserij en de landbouw. Sinds 2014 is het merendeel van hun leefgebied echter in beslag genomen door het megaproject, met alle gevolgen van dien.

De bouw van de energiecentrales heeft schade aangericht aan de omliggende dam. Deze dam, gebouwd na een verwoestende cycloon in 1991, moest het eiland voortaan beschermen tegen extreme weersomstandigheden en de hevige moesson. Sinds de dam is beschadigd kan overtollig water echter nergens meer naartoe. Dit is funest voor de visvangst, de zoutwinning en de landbouw en leidt tot stijgende werkloosheid en dreigende voedseltekorten voor zo’n 10.000 inwoners van Matarbari.

Verder heeft het overtollige water grote gevolgen voor de gezondheid van de inwoners. Ze kampen onder andere met huidproblemen en diarree. Vrouwen, kinderen en ouderen worden hier nog harder door getroffen. Zij zijn meer aan huis gebonden en kunnen zich minder makkelijk verplaatsten naar een omgeving met betere leefomstandigheden.

Van noodhulp…

Inmiddels is het vijf jaar later en leven de meeste inwoners van Matarbari onder erbarmelijke omstandigheden. Tot nu toe deed de centrale overheid weinig om de inwoners op Matarbari te helpen. Beloftes om de getroffen bewoners binnen drie maanden te compenseren met alternatief onderdak, landbouwgrond en werkgelegenheid zijn tot nu toe nauwelijks nagekomen. Het waterafvoersysteem is nog altijd niet hersteld en de leefomstandigheden van de inwoners is de afgelopen jaren verder verslechterd. Samen met lokale partners biedt ActionAid noodhulp aan zo’n 950 getroffen families. Vrouwen hebben een centrale rol in de hulpverlening, zodat zij meer aanzien krijgen in de gemeenschap. Verder werden vrouwen bewust gemaakt van de gezondheidsrisico’s van de slechte hygiënische omstandigheden en het vervuilde water.

… Naar structurele veranderingen

Naast het verlenen van noodhulp ondersteunt ActionAid, samen met het lokale partner YPSA, lokale bewoners om op te komen voor hun rechten en zich te organiseren. Tot nu toe zijn er al 34 organisaties gevormd die lokale bijeenkomsten houden, demonstraties organiseren en in gesprek gaan met de autoriteiten. Met succes! Het is de bewoners gelukt om hun eisen – reparatie van het waterafvoersysteem, eerlijke compensaties voor getroffen bewoners en meer werkgelegenheid – op de agenda te zetten bij de lokale autoriteiten.

Vooruitgang voor wie?

De bevolking van Matarbari is zeker niet het eerste en laatste slachtoffer van de ontwikkelingen in Bangladesh. De sociale en economische prijs van dergelijke megaprojecten en de desastreuze gevolgen voor het milieu worden maar al te vaak overschaduwd door het nationale belang. Elke vorm van weerstand wordt al snel opgevat als het tegenwerken van economische vooruitgang in Bangladesh. Het is aan organisaties als ActionAid om deze kwesties aan de kaak te blijven stellen, de betrokken autoriteiten ter verantwoording te roepen en lokale gemeenschappen te ondersteunen in het opkomen voor en beschermen van hun rechten.

Doe mee met de Women's Rights Challenge!

Wereldwijd krijgt 35 procent van de vrouwen te maken met geweld. Maak je net als Geraldine Kemper en vele anderen sterk voor vrouwenrechten en doe mee met de Women’s Rights Challenge. Vanaf 1 oktober werken we in 35 dagen toe naar 35 push-ups.

Wereldwijd krijgt 35% van de vrouwen te maken met geweld. Dit moet stoppen! Meld je aan voor de challenge en maak je letterlijk sterk voor vrouwenrechten.

Meld je aan >>