Home - Actueel - Geen categorie - Vacature: Lid van Raad van Toezicht met financieel profiel

Vacature: Lid van Raad van Toezicht met financieel profiel

Vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn van één van de Raad van Toezicht (RvT) leden, zijn wij op zoek naar een nieuwe lid van onze Raad van Toezicht met een financieel profiel.

Over ActionAid

ActionAid Nederland, onderdeel van een internationale federatie in 45 landen, steunt mensen wereldwijd om op te komen voor hun rechten en een eerlijke wereld. ActionAid gelooft in het aanpakken van de onderliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid en stelt vrouwenrechten hierbij centraal. We luisteren naar wat mensen echt nodig hebben en ondersteunen lokale partners om hun plannen uit te voeren en in actie te komen. Daarbij worden we gesteund door supporters en campagnevoerders over de hele wereld. Samen vormen we een krachtige beweging die werkt aan duurzame verandering. Meer weten over ons werk? Ga naar www.actionaid.nl en www.actionaid.org

Met een team van 24 medewerkers is ActionAid Nederland binnen de uitdagende sector van internationale ontwikkelingssamenwerking een van de kleinere tot middelgrote spelers. Relevant blijven in dat speelveld vraagt om een scherpe focus en strategie. Momenteel bevindt ActionAid Nederland zich in een transitie, waarbij verschillende strategische keuzes voorliggen rondom o.a. (funding) strategie en positionering. We zoeken een RvT lid die proactief meedenkt in de huidige uitdagingen waar de organisatie voor staat.

Over de Raad van Toezicht

De RvT heeft als taak toezicht te houden op het beleid en werk van de directeur en het management team, evenals de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Hieronder vallen o.a. (het goedkeuren van) belangrijke plannen en wijzigingen (zoals missie/visie, strategie, meerjarenplan, begroting) en toezicht houden op realisatie daarvan (o.a. via jaarrekening, jaarverslag). Daarnaast fungeert de RvT als werkgever van de directeur en staat zij de directeur en het management team met raad en daad ter zijde. Tot slot zetten RvT leden hun kennis en netwerk in om ActionAid en haar missie verder te brengen. Als RvT lid speel je een belangrijke rol in het succes van de organisatie, door te borgen dat strategie wordt gesteld en gerealiseerd, de organisatie effectief en financieel gezond opereert en compliant is met relevante wet- en regelgeving.

Over deze rol

Deze rol binnen de RvT is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op het financieel beheer en beleid van ActionAid. Samen met een ander RvT lid vormt het lid de Auditcommissie, die tweemaal per jaar bijeenkomt voor controle van de financiële administratie, de jaarrekening en bespreking van de begroting.
Naast de taken van een algemeen RvT lid (zoals in vorige paragraaf beschreven), bestaan de taken uit:

 • het beoordelen van functioneren van het interne systeem van planning en control inclusief de opzet en effectiviteit van de interne verantwoording binnen de organisatie;
 • het beoordelen van de naleving van wet- en regelgeving en aandacht aan fraude en misbruik of oneigenlijk gebruik van gelden
 • het beoordelen van concept begroting; concept jaarrekening; en tussentijdse financiële rapportages;
 • het adviseren over de benoeming van de externe accountant;
 • het bespreken van de uitkomsten van de controle van de jaarrekening met de externe accountant; en het toetsten of de aanbevelingen van de externe accountant zijn nageleefd;
 • het eventueel uitvoeren van andere toezichthoudende werkzaamheden (op verzoek van de RvT)

 

Werkwijze en tijdsinvestering

De RvT komt tenminste 4 keer per jaar bij elkaar in vergaderingen van 2-3 uur waar doorgaans enige voorbereiding voor nodig is. 1 van de 4 vergaderingen beslaat een dagdeel. Daarnaast vergaderen de commissies (waaronder de Auditcommissie waar deze rol deel van uitmaakt) minimaal 2 keer per jaar. Ook ad hoc communicatie en schakelen over relevante zaken is onderdeel van de taken van RvT leden. Het werk is onbezoldigd.

RvT leden worden benoemd voor een termijn van 3 jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot verlengen met een tweede termijn van 3 jaar.

Profielschets: waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar een gebalanceerde mix van RvT leden met expertise uit voor ActionAid relevante sectoren, en kennis over relevante disciplines, zoals fundraising, financiën, communicatie, impact management, programma ontwikkeling en (corporate) partnerships. Daarnaast streven we naar een evenwichtige afspiegeling van de samenleving in leeftijd, geslacht en multiculturele achtergrond.

Voor een RvT Lid zoeken we in algemene zin:

 • Passie en commitment voor ActionAid’s werk, visie, waarden, en principes van feministisch leiderschap.
 • Academisch werk- en denkniveau, en een uitstekende beheersing van de Engelse taal (alle communicatie en merendeel van RvT vergaderingen zijn in het Engels).
 • Basiskennis van internationale samenwerking en huidige trends en ontwikkelingen in de sector.
 • Een onafhankelijk, kritisch en politiek bewust persoon.
 • Een goede communicator die beschikt over tact en diplomatieke vaardigheden.
 • Beschikking over voldoende tijd om de rol goed in te vullen.
 • Bestuurlijke ervaring en een netwerk dat kan worden ingezet voor fundraising en strategische partnerschappen is een pre.

Voor deze specifieke rol zijn we daarnaast op zoek naar iemand met:

 • Financiële expertise: beschikt over relevante financiële kennis en ervaring en heeft bij voorkeur een accountancy achtergrond.
 • Ervaring met financieel beleid van (non-) profitorganisaties.
 • Kennis en inzicht in financiële processen, die de RvT kan adviseren over jaarrekening, begroting, ed. en weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren.
 • Ervaring met het houden van toezicht op een organisatie die over een professionele afdeling financiën beschikt is een pre.

 

Interesse?

Enthousiast over de functie, de uitdaging en het internationale werk van ActionAid? Stuur je CV, motivatie en contactgegevens van twee referenten naar iris.frequin@actionaid.org (HR), onder vermelding van je naam en ‘Supervisory Board Recruitment’ in het onderwerp van je email. Heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Marianne van der Zijde via de.merels@live.nl

Deadline voor reageren – 9 december voor 12.00uur
Eerste gesprekken – 11 december