Home - Ons werk - Organisatie - Bestuur

“Mijn vriendinnen mochten niet naar school, maar werden uitgehuwelijkt. Dat wilde ik veranderen."

- Najiba Ahmadi, juriste in Afghanistan over haar reden om bij ActionAid te komen werken.
Najiba Ahmadi uit Afghanistan behandelde sinds haar opleiding tot juriste in 2012 ruim 100 zaken,variërend van eerwraak tot bemiddeling tussen verschillende etnische groepen. Haar werk is niet zonder gevaar, want ze wordt regelmatig bedreigd, maar dat belet haar niet om door te gaan. Foto: ActionAid

Bestuur

Het ActionAid bestuur in Nederland bestaat uit zeven professionals die zich vrijwillig inzetten voor de organisatie. Het bestuur houdt toezicht en controleert de verrichtingen van de organisatie.

Bestuurders worden benoemd voor een termijn van maximaal 3 jaar, waarna herbenoeming voor maximaal één termijn mogelijk is. De bestuurders worden in het bestuur gekozen op basis van vooraf vastgestelde profielen. Jaarlijks geven zij een verklaring af waaruit blijkt of er sprake is van belangenverstrengeling. Minstens één keer per twee jaar wordt het bestuur geëvalueerd of evalueert het bestuur zichzelf om te zien waar het functioneren kan worden verbeterd.

Anne-Marijke Podt (voorzitter)

Anne-Marijke zit namens D66 in de gemeenteraad van Utrecht, waar ze woordvoerder is op verschillende sociale portefeuilles. Zij is daarnaast eigenaar van A Single Step, waar ze zich richt op advies op het gebied aan organisaties die zich bezig houden met maatschappelijk complexe problemen. Ze is geïnteresseerd in thema’s zoals mensenrechten, migratie en (local) governance.

Marianne van der Zijde (penningmeester)

Marianne is Registeraccount en heeft gewerkt bij diverse vooraanstaande accountancy kantoren. Tot recentelijk was zij Hoofd Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving bij de AFM. In haar diverse nevenfuncties was zij onder meer lid van de Commissie van Beroep bij Amnesty International, docent Financial Auditing aan de VU en lid van College van Deskundigen van het Centraal Bureau Fondsenwerving.  Bij ActionAid vervult ze sinds september 2015 de rol van Penningmeester.

Luuk Hamer

Na jarenlang partner te zijn geweest bij diverse advocatenkantoren, leidt Luuk sinds enige jaren zijn kantoor in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in o.a. strafrecht, bestuursrecht, vreemdelingenrecht (vluchtelingen) en internationale humanitaire aangelegenheden. Naast deze werkzaamheden heeft hij vele  nevenfuncties vervuld zoals lid van de Raad voor Toezicht Orde van Advocaten, lid van de Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam, Voorzitter Coornhert Liga en vice-voorzitter van Vluchtelingenwerk.

Girish Menon

Girish Menon is directeur van ActionAid UK en al dertig jaar werkzaam in de sociale ontwikkelingssector. Hij begon zijn carrière bij het Aga Khan Rural Support Programme, een Indiase NGO. Vervolgens werkte hij onder meer voor ActionAid, Plan India en DflD India. Ook was hij tien jaar adjunct-directeur van WaterAid in London. Als directeur Internationale Programma’s was hij verantwoordelijk voor het werk in de sub-Sahara en Zuid-Azië. Girish was bestuurslid van Water and Sanitation for Urban Poor (WSUP) en People in Aid. Momenteel is hij bestuurder van het Disaster and Emergency Committe (DEC) en ActionAid Nederland.

Emma Verheijke

Emma is managing partner van Sinzer, een organisatie die onderzoek, advies en software tools biedt voor het meten en managen van maatschappelijke impact. Als impact consultant, onderzoeker en trainer heeft Emma brede ervaring in verschillende monitoring & evaluatie methoden, en heeft zij tientallen impact analyses opgezet en overzien voor klanten variërend van gemeenten, NGOs en goede doelen organisaties tot fondsen, impact investeerders en sociale ondernemingen. Naast haar werk voor Sinzer, zit Emma in de stuurgroep van Bee Network (voorheen Jong OS) en in het bestuur van het Alertfonds.

Betteke de Gaay Fortman

Betteke de Gaay Fortman is directeur van Karuna Foundation, een ondernemend filantropisch fonds  gericht op het inspireren en trainen van arme communities in ontwikkelingslanden in het opzetten van adequate integrale zorg voor kwetsbare kinderen en zwangere vrouwen. Het model dat hiertoe is ontwikkeld is nu in volle opschaling in Nepal. Betteke is ook bestuurslid van de Plastic Soup Foundation en de Dutch Coalition for Disability and Development.

Maarten van Heems

Maarten is managing partner bij BKB, een campagnebureau gespecialiseerd in maatschappelijke thema’s. Hij werkt(e) als strateeg aan projecten als de Nacht van de Vluchteling, Movember en Veteranendag. Daarnaast geeft hij campagnetrainingen aan politici en activisten in opkomende democratieën, zoals Tunesië, Egypte, Oekraïne en Mali. In dat laatste land woonde en werkte hij van 2014 tot 2016. Hij was er actief voor RAIN, een ngo op het gebied van water. En hij schreef er het boek ‘Hallo mijn slaaf, alles goed?’.

Maaike Willemsen

Maaike Willemsen is werkzaam bij de Directie Internationaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar zij zich richt op de internationale inzet voor de drie ministeriële transities richting circulaire economie, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie. Hiervoor was Maaike werkzaam als manager bij Capgemini Invent. Hier ondersteunde zij klanten in het publieke domein bij het realiseren van hun transformatie vraagstukken. Maaike is in deze, bijzonder trots op haar rol bij de oprichting van de Dutch Coalition for Humanitarian Innovation (DCHI).

Lees ook: ActionAid's strategische prioriteiten

Corona noodoproep

Tijdens de ebolacrisis bood ActionAid noodhulp. Ook nu tijdens de coronacrisis doen we dat.

De coronacrisis treft miljoenen mensen en zorgt nu al voor schrijnende situaties in grote delen van de wereld. Steun voor vrouwen en hun gemeenschappen is hard nodig.

Help mee >>

Pagina aangepast op 12 juni 2020