Home - Ons werk - Organisatie - Bestuur

“Mijn vriendinnen mochten niet naar school, maar werden uitgehuwelijkt. Dat wilde ik veranderen."

- Najiba Ahmadi, juriste in Afghanistan over haar reden om bij ActionAid te komen werken.
Najiba Ahmadi uit Afghanistan behandelde sinds haar opleiding tot juriste in 2012 ruim 100 zaken,variërend van eerwraak tot bemiddeling tussen verschillende etnische groepen. Haar werk is niet zonder gevaar, want ze wordt regelmatig bedreigd, maar dat belet haar niet om door te gaan. Foto: ActionAid

Bestuur

Het ActionAid bestuur in Nederland bestaat uit zes professionals die zich vrijwillig inzetten voor de organisatie. Het bestuur houdt toezicht en controleert de verrichtingen van de organisatie.

Bestuurders worden benoemd voor een termijn van maximaal 3 jaar, waarna herbenoeming voor maximaal één termijn mogelijk is. De bestuurders worden in het bestuur gekozen op basis van vooraf vastgestelde profielen. Jaarlijks geven zij een verklaring af waaruit blijkt of er sprake is van belangenverstrengeling. Minstens één keer per twee jaar wordt het bestuur geëvalueerd of evalueert het bestuur zichzelf om te zien waar het functioneren kan worden verbeterd.

Ingrid Roestenburg-Morgan (voorzitter)

Ingrid is Zuid-Afrikaanse en woont in Nederland. Momenteel rond zij haar PhD af in International Criminal Law and Human Rights aan de Universiteit van Utrecht, afdeling School of Human Rights Research. Zij heeft een diepe passie voor Afrika, wat haar beweegt om naast haar onderzoek ook voorzitter te zijn van de Africa Working Group, een academisch network voor academici en activisten die informatie willen delen over human rights en international criminal law.

Antje Melissen (secretaris)

Antje Melissen (MA) is managing director en eigenaar van The Art of Doing Business (TAODB) bv, centrum voor internationale samenwerking en ondernemerschap. TAODB creëert en faciliteert internationale samenwerking tussen Nederlandse en Italiaanse bedrijven. Activiteiten: ontwikkelen van kennis- en handelsmissies, tailor-made business travels en culturele uitwisselingsprogramma’s, zowel in Italië alsook in Nederland. Antje Melissen is Co-Founder van de Foundation 4Days for Europe, en is als Directeur Samenwerking Bedrijven verbonden aan de Yente Foundation. Zij is lid van de Raad van Advies van de Dreamcatcher Foundation.

Marianne van der Zijde (penningmeester)

Marianne is Registeraccount en heeft gewerkt bij diverse vooraanstaande accountancy kantoren. Tot recentelijk was zij Hoofd Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving bij de AFM. In haar diverse nevenfuncties was zij onder meer  lid van de Commissie van Beroep bij Amnesty International, docent Financial Auditing aan de VU en lid van College van Deskundigen van het Centraal Bureau Fondsenwerving.  Bij ActionAid vervult ze sinds september 2015 de rol van Penningmeester.

Luuk Hamer

Na jarenlang partner te zijn geweest bij diverse advocatenkantoren, leidt Luuk sinds enige jaren zijn kantoor in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in o.a. strafrecht, bestuursrecht, vreemdelingenrecht (vluchtelingen) en internationale humanitaire aangelegenheden. Naast deze werkzaamheden heeft hij vele  nevenfuncties vervult zoals lid van de Raad voor Toezicht Orde van Advocaten, lid van de Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam, Voorzitter Coornhert Liga en vice-voorzitter van Vluchtelingenwerk.

Natasha Barker

Natasha is a South African qualified Chartered Accountant with more than 15 years post qualification experience, mainly in an International oil company in South Africa and London, with exposure to Asia, Latin America and Africa. Her experience covers a variety of management and financial accounting, planning, performance management, and Controller roles in both smaller and larger businesses within the organisation. She joined AAI in June 2011 in the role of International Director of Finance and Operations. In March 2013 she joined the Board of ActionAid Netherlands. She combines her professional ambitions with her passion for the outdoors and sports and ran the London 2013 marathon for ActionAid.