Home - Ons werk - Thema’s - Vrouwenrechten - Een eigen inkomen

“We delen onze kennis met 67 andere bonden en vergroten samen onze afzetmarkt.”

- Rebecca en Margarida hebben een leidende rol in een succesvolle boerinnenbond in Mozambique, gesteund door ActionAid.
Boerinnen van de Eduardo Mondlane Farmers Association werken op het land. ©Kadir van Lohuizen/NOOR/ActionAid

Een eigen inkomen

Over de hele wereld hebben vrouwen gemiddeld minder kansen zich economisch te ontwikkelen dan mannen. In arme landen is dat al van jongs af aan het geval. Onderwijs, landrechten voor vrouwen en een eerlijk loon bieden een uitweg en zijn bouwstenen voor een betere toekomst.
 • 10%

  van het wereldinkomen wordt verdiend door vrouwen, terwijl zij 65% van het werk doen

 • 8 op de 10

  vrouwen in arme landen werkt in de landbouw, maar minder dan 10% van het overheidsbudget gaat daarnaartoe

 • 15%

  stijgt haar toekomstige inkomen, voor ieder jaar dat een meisje naar school gaat

Meisjes naar school

Het is geen toeval dat meisjes minder vaak naar school gaan dan jongens. Wanneer families slechts één kind naar school kunnen sturen is dat meestal de zoon. Meisjes worden vaak thuis gehouden om te helpen in het huishouden of voor jongere broertjes en zusjes te zorgen. Terwijl goed opgeleide, zelfstandige vrouwen een krachtige motor zijn voor ontwikkeling. Goede voorlichting over het belang van onderwijs voor meisjes en het verminderen van hun zorgtaken zijn onmisbaar voor een betere toekomst.

Sterke boerinnen

Op het platteland produceren vrouwen het leeuwendeel van het voedsel. Door jaren ervaring weten ze precies welke zaden en landbouwmiddelen nodig zijn en hoe ze zich kunnen wapenen tegen droogte. Toch wordt deze kennis onvoldoende benut en worden vrouwen vaak buitengesloten uit dorpsraden of andere besluitvormingsorganen. Niet alleen onrechtvaardig, maar ook economisch onverstandig. Door vrouwen landrechten, inspraak en toegang tot landbouwsteun te geven, stijgt de gemiddelde oogst met 20 tot 30 procent. Een geweldig wapen in het terugdringen van honger en armoede.

Positie op de arbeidsmarkt

Wereldwijd groeien steden in een duizelingwekkend tempo. Veel vrouwen vertrekken naar de stad op zoek naar werk en en een betere toekomst voor hun kinderen. Ze werken tegen een veel te laag uurloon onder zware omstandigheden als schoonmaker, in de horeca of als fabrieksarbeider in bijvoorbeeld de textielindustrie. Het opzetten van vakbonden en vrouwencoöperaties is een sterk middel om komen betere arbeidsomstandigheden en een eerlijk loon. ActionAid helpt hen hierbij. Want een goed inkomen versterkt niet alleen de positie van vrouwen in het gezin, maar vergroot ook hun inspraak in de wijk ten gunste van vrouw- en kindvriendelijke stedelijke ontwikkeling.

Help vrouwen een betere toekomst op te bouwen >>

Doneer nu

Kennis over landrechten

Zenia Rueben neemt deel aan een REFLECT-cirkel in het Mwanza district in Malawi. Zenia sloot zich aan toen haar neef beslag legde op het land waar zij al jaren van leefde.

“In de eerste plaats kwam ik bij de REFLECT-cirkel om te leren lezen en schrijven, maar al snel merkte ik dat het veel verder ging dan dat. Ik begreep mijn rechten beter en ActionAid zorgde dat ik mijn land kon behouden. Sinds zij het dorpshoofd hebben overtuigd om ook land toe te wijzen aan vrouwen, staan boerinnen veel sterker. Ik verdien nu genoeg om mijn dochter en drie kleinkinderen te onderhouden.”

In Malawi zijn meer dan 2000 vrouwen betrokken bij 91 REFLECT-cirkels.

Zenia Rueben was een van de 2275 boerinnen uit Malawi die deelnam aan een REFLECT-cirkel. © ActionAid

Dit doet ActionAid

 • We helpen meisjes naar school en vragen erkenning voor en verlichting van hun zware zorgtaken

 • We steunen boerinnen, arbeiders en vrouwelijke ondernemers bij het versterken van hun positie en inkomen

 • We voeren campagne voor de rechten van vrouwen in zowel steden als op het platteland

Onderwijs is de basis voor een betere toekomst en een eigen inkomen. Omdat met name meisjes hierin worden achtergesteld helpt ActionAid hen om naar school te gaan. Onze lokale partners creëren bij kinderen, ouders, lokale leiders en overheden meer begrip en mogelijkheden voor meisjesonderwijs. Bijvoorbeeld door het opzetten van Girls Clubs, campagnevoeren voor het afschaffen van schoolgeld en voor het vergroten van het gezinsinkomen. Onbetaalde zorgtaken van meisjes en vrouwen krijgen door onderzoek en actie van ActionAid steeds meer erkenning. Op het platteland en in de steden organiseert ActionAid vrouwen in coöperaties of sociale ondernemingen om hun economische positie te verbeteren. Met gebundelde krachten staan vrouwen sterker bij belangrijke onderhandelingen, voor een beter loon in de fabrieken of voor het recht om land te bezitten en optimaal te gebruiken.

Een greep uit de resultaten

 • Prijswinnende leermethode

  ActionAid stond in de jaren ’90 aan de basis van de REFLECT-leermethode voor volwassenen die inmiddels wordt gebruikt door 500 organisaties in 70 landen wereldwijd en 5 VN-onderscheidingen heeft gewonnen. Vijf miljoen volwassenen hebben via deze methode leren lezen en schrijven.

 • Winstgevende ondernemingen

  Wereldwijd hebben we tienduizenden vrouwen geholpen om op te komen voor hun rechten, zich te organiseren in coöperaties en eigen ondernemingen op te zetten. Bijvoorbeeld in Rwanda, waar 66 vrouwen uit Gitesi een voorschool realiseerden voor hun kinderen en een winstgevende agrarische onderneming op poten zetten.

 • Ondersteuning van boerinnen

  In Malawi droeg ActionAid bij aan de oprichting en activiteiten van de Coalition of Women Farmers, die inmiddels is uitgegroeid naar 60.000 leden en erkenning kreeg van UNESCO.

 • Een sterkere positie van vrouwen

  Ons rapport 'Making Care Visible' bracht de verborgen kosten van onbetaalde zorgtaken van vrouwen aan het licht. De VN greep het rapport aan om op de nationale vergadering te bespreken welke stappen nodig zijn om de positie van vrouwen te versterken.

Meer weten over vrouwenrechten?

Als Vrouwenrechten Campaigner bij ActionAid zet Rachel zich in voor vrouwenrechten wereldwijd. Samen met andere campagnevoerders en partnerorganisaties, mobiliseert ze burgers en politiek om de positie van vrouwen te verbeteren. Rachel is een ervaren campaigner voor een eerlijke en duurzame wereld, die veel heeft samengewerkt met jongeren, LHBT, vrouwen en migranten bewegingen, in zowel binnen- als buitenland.

Neem contact op met Rachel

Women's Rights Campaigner

020-5206210

Rachel.Walker@actionaid.org

Pagina aangepast op 12 april 2019