Help mee!

Draag bij aan sterke en onafhankelijke vrouwen in Rwanda

Het POWER-project helpt vrouwen in Rwanda te ontsnappen aan armoede en geweld. © Jane Lennon/ActionAid

Geef vrouwen POWER!

In Rwanda woont 63 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Het grootste deel hiervan zijn vrouwen en meisjes. Een belangrijke oorzaak is dat zij drie keer zo vaak onbetaald werk (zoals het huishouden en zorg voor kinderen) op zich nemen als mannen. Dit gaat ten koste van onderwijs, betaald werk en deelname aan (dorps)bijeenkomsten waarin belangrijke besluiten worden genomen.

Dit doet ActionAid

  • Voorlichting aan zowel mannen als vrouwen over onbetaalde zorgtaken
  • Training voor vrouwen in klimaatbestendige en duurzame landbouwtechnieken
  • Vereniging van vrouwen in coöperaties en vrouwengroepen
  • Stimuleren van nationale en regionale overheden om wetgeving ten behoeve van vrouwen aan te passen

Pagina aangepast op 3 december 2018