Home - Resultaten - Transparantie

Transparantie


ActionAid's inkomsten en uitgaven

Simon Abigail is lid van de Manchok Girls Club in Nigeria, die de veiligheid en participatie van meisjes op school wil vergroten. Foto: Kate Holt / ActionAid
Van elke euro die ActionAid ontvangt wordt 86% besteed aan de missiedoelstelling. We gaan zorgvuldig met ons geld om, zodat zoveel mogelijk ten goede komt aan onze projecten en campagnes. Wij werken in ontwikkelingslanden met lokale partners die hun uitgaven zorgvuldig verantwoorden en zowel hun als onze uitgaven worden door een externe accountant gecontroleerd. Impact en effectiviteit zijn de sleutelwoorden: hoe kunnen we met weinig middelen zoveel mogelijk bereiken?

Inkomsten

Voor het verwezenlijken van haar doelstelling heeft ActionAid een jaarlijks budget van ongeveer 3,3 miljoen euro. Het grootste deel van de projecten van ActionAid  wordt bekostigd met subsidiegeld van institutionele donoren (zoals Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie (71%). Daarnaast heeft ActionAid 13.000 donateurs die ongeveer een kwart van de inkomsten bijdragen (27%). Het percentage dat ActionAid verkrijgt uit ‘acties derden’ zoals giften van grote gevers en vermogensfondsen is naar verhouding laag (2%) maar zal de komende jaren naar verwachting het sterkst groeien.

Uitgaven

ActionAid besteedde in 2016 86% van haar inkomsten aan de missiedoelstelling. Hiervan ging 55% naar onze Zuidelijke programma’s, 17% naar kritisch onderzoek, lobby en campagne in Nederland en 14% naar communicatie en voorlichting. Vooral op het gebied van belangenbehartiging (onderzoek, lobby en campagne) onderscheid ActionAid zich van andere ontwikkelingsorganisaties, die daar gemiddeld 6% aan uitgeven. Ook de 55% programmasteun bestaat grotendeels uit capaciteitsversterking van onze partners om bij hun eigen overheid en bedrijven aan te sturen op verandering. Van de 14% die wij niet besteedden aan onze doelstelling ging 3% naar beheer en administratie en werd 11% besteed aan fondsenwerving.

CBF keurmerk en ANBI status

ActionAid draagt het CBF-keurmerk en heeft de ANBI-status. Het CBF houdt toezicht op het bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van een goede doel. Van het CBF mogen wij maximaal 25% van de inkomsten uit fondsenwerving opnieuw investeren in fondsenwerving.  ActionAid zit altijd onder dit maximum.

 

Verantwoording

ActionAid waarborgt op verschillende manieren dat het geld dat wij van onze donateurs ontvangen goed besteed wordt. Jaarlijks wordt de financiële boekhouding intensief gecontroleerd door een externe boekhouder, Dubois & Co. Daarnaast voeren we evaluaties uit naar de effectiviteit van onze projecten en maken uitgebreide, verplichte financiële en beschrijvende rapportages voor de diverse institutionele donoren. Deze worden ook weer door accountants gecontroleerd.

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief