Home - Disclaimer en copyright

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of niet juist (meer) is. ActionAid is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

ActionAid is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden op onze site wordt geplaatst. Via deze internetsite wordt toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. ActionAid kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Copyright

Op de inhoud en vormgeving van deze internetsite en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager, rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dien je vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van ActionAid. Voor hergebruik kun je contact opnemen met de afdeling Communicatie & Fondsenwerving van ActionAid.

Linken en verwijzen naar pagina’s van ActionAid op internet is toegestaan.

Pagina aangepast op 7 april 2017