Strijd mee voor nu en later!

Lokale vrouwenbewegingen spelen een cruciale rol bij de wederopbouw van een eerlijkere economie én bij het tegengaan van geweld. Daarom is jouw bijdrage onmisbaar!

Abbie Trayler Smith/ActionAid

Corona treft jonge vrouwen het hardst

We zagen de afgelopen decennia veel verbetering op het gebied van vrouwenrechten. Zo gingen er meer meisjes naar school en daalde het aantal sterfgevallen tijdens de bevalling. Wereldleiders maakten in 1995 zelfs een officiële prioriteit van vrouwenrechten. Vooruitgang is geboekt, maar gendergelijkheid heeft nog een lange weg te gaan.

De coronacrisis heeft de genderkloof nog verder vergroot. Met name jonge vrouwen worden hard geraakt. De strenge coronamaatregelen zorgen in landen als Kenia en Ghana voor een stijgende werkloosheid. Ook structurele schooluitval en de toename van zware zorgtaken, vormen voor meisjes een groot probleem. Het gevolg is minder inkomen, meer gezondheidsrisico’s en meer geweld. In deze landen biedt de overheid geen (financiële) steun en staan vrouwen er vaak alleen voor.

Met een bijdrage voor het werk van ActionAid kunnen wij deze en andere krachtige jonge vrouwen blijven steunen in hun strijd voor een betere toekomst >>

Dit doet ActionAid:

Enkele jaren geleden startte ActionAid het Young Urban Women Project in vier landen: Kenia, Ghana, Zuid-Afrika en India. Het doel was om meer dan 6000 jonge vrouwen tussen de 15 en 29 jaar te bewegen zich aan te sluiten bij een lokale vrouwenbeweging. Daar leren zij hoe ze collectief op kunnen komen voor hun belangen op bestuursniveau. Want kennis is macht en hoe beter jonge vrouwen hun rechten kennen, hoe beter ze hiervoor op kunnen komen. Uiteindelijk heeft de hele gemeenschap hier profijt van.

Dit is wat wij doen om projecten zoals deze voort te zetten:

  • We doen onderzoek naar de impact van een crisis zoals corona op vrouwenrechten, zodat we kunnen lobbyen voor betere regelgeving.
  • We ontwikkelen trainingen, bijvoorbeeld voor lokale jonge vrouwen op het gebied van leiderschap, communicatie, het tegengaan van misbruik en het opeisen van hun rechten.
  • We stimuleren vrouwen bij de wederopbouw, bijvoorbeeld middels ondernemerschapstrainingen en een startbedrag om een eigen bedrijf op te zetten en te laten groeien.