Gebruik je energiekorting om geweld tegen vrouwen een halt toe te roepen!

1 op de 3 vrouwen krijgt wereldwijd te maken met geweld. Een schrikbarend getal. Thuis, op straat, op het werk en in productieketens, geweld kan overal en in vele vormen plaatsnemen. Dit is sinds de pandemie jammer genoeg alleen maar erger geworden.

Veel vrouwen zijn tijdens de coronacrisis namelijk hun inkomen en zelfstandigheid kwijtgeraakt. Afgesloten van de buitenwereld krijgen ze niet alleen steeds meer te maken met huishoudelijk en seksueel geweld, maar wordt dit ook steeds minder gemeld. In een land als Kenia, waar 80 procent van de vrouwen geweld meemaakt en slechts 8,7 procent hiervan wordt gerapporteerd, is dit een erg verontrustende ontwikkeling.


Ja, ik doneer om geweld tegen te gaan

Lokale steun is essentieel

Vanuit Nederland kunnen we druk zetten op politici en internationale bedrijven, onderzoek (laten) doen om de problematiek rond geweld beter te begrijpen en het wereldwijde probleem meer zichtbaarheid geven. Wij als ActionAid weten echter dat steun het beste werkt op een lokaal niveau en dat lokale mensen het beste weten wat daar nodig is. Daarom werken wij samen met vrouwen zoals Rosemary in Isiolo, Kenia.

Rosemary is vrouwenrechtenactivist. Ze biedt ondersteuning in scholen aan jonge kinderen en ze is mede-coördinator van een jeugdnetwerk in de regio. Rosemary ziet dagelijks wat de impact is van klimaatverandering op de positie van vrouwen en meisjes. Zo neemt door het stijgende aantal mislukte oogsten en de daaropvolgende armoede het aantal schoolverlatende meisjes toe. Zij worden uitgehuwelijkt omdat hun ouders geen geld meer hebben om voor ze te zorgen.  Cijfers uit Somaliland bijvoorbeeld lieten in februari 2022 een gemiddelde toename van wel 32% in vroege huwelijken zien.

De link tussen aanhoudende droogte en vroegtijdig huwelijk is duidelijk. De link tussen huwelijk en huiselijk geweld is ook jammer genoeg makkelijk te maken. Dit geweld komt vaker voor hoe meer hongersnood er is, door de stres en werkeloosheid die dit met zich meebrengt. Rosemary werkt met ActionAid en andere lokale leiders om vrouwen een stem te geven, coöperatieve boerengemeenschappen teweeg te brengen, bomen te planten en de volgende generatie vrouwen te begeleiden.

Een licht in de duisternis is de eerste stap

Jouw donatie steunt vrouwen als Rosemary om geweld nu én in de toekomst tegen te gaan. Van noodhulp tot juridische ondersteuning, elke stap in het tegengaan van geweld kent unieke problemen en oplossingen.

Er is geen makkelijke oplossing. Toch strijden vrouwen als Rosemary elke dag voor een betere toekomst voor alle vrouwen. Een toekomst die uw steun goed kan gebruiken.

Wij hebben het geluk dat we in een land leven waar de overheid ons zonder een lening af te hoeven sluiten steun kan bieden met onze energierekening. Wie die tegemoetkoming van tweemaal € 190 zelf (deels) niet nodig heeft, kan enorm verschil maken voor vrouwen in het mondiale Zuiden die te maken hebben met geweld.

Ben jij dat licht in de duisternis in deze donkere dagen?

“Door de pandemie durfden veel vrouwen geen hulp te zoeken”

Elizabeth Mkongo zet zich al meer dan 20 jaar in voor vrouwen in haar gemeenschap in Mombasa, Kenia. Ze werkt voor Sauti ya Wanawake, een door vrouwen gerund project en partner van ActionAid. Via deze organisatie krijgen vrouwen, die bijvoorbeeld te maken hebben gehad met seksueel geweld, toegang tot psychologische hulp, medische zorg en rechtsbijstand.

Toen de pandemie uitbrak stonden ze voor een enorme uitdaging. Elizabeth vertelde dat de rechtbanken gesloten waren en er weinig zaken voor de rechter kwamen. Daarnaast vond er door de lockdowns meer geweld plaats, terwijl er minder mogelijkheden waren om het te melden. Het kantoor van Sauti ya Wanawake moest sluiten en vrouwen durfden geen hulp meer te zoeken.

Daarom begonnen ze samen met ActionAid de SMS-hulplijn Access to Justice. Zelfs de meest geïsoleerde vrouwen konden én kunnen nog steeds via deze lijn steun krijgen bij het doen van aangifte of om informatie vragen. Elizabeth vertelt: “In een tijd waarin het voor slachtoffers van seksueel geweld moeilijk is om gerechtigheid te krijgen, geeft de SMS-hulplijn van ActionAid vrouwen toch de mogelijkheid om hulp te vragen en aangifte te doen.

Steun jij vrouwen zoals Elizabeth? Samen kunnen we geweld tegen gaan en slachtoffers ondersteunen. Doneer nu jouw energiekorting »

Doneer jouw energiekorting om geweld tegen te gaan! »

Dit doet ActionAid

  • We steunen projecten die vrouwen beschermen of bijstand verlenen, zoals juridische en emotionele bijstand. Bijvoorbeeld via het Access to Justice project: een sms-hulplijn waarmee vrouwen hulp kunnen inschakelen na een geweldsincident.

  • We geven leiderschapscursussen en bouwen Women Safe Spaces, een plek waar vrouwen in alle veiligheid tot rust kunnen komen tijdens noodsituaties zoals klimaatrampen.

  • We doen onderzoek naar geweld tegen vrouwen, o.a. in productieketens, zodat we goed onderbouwd bedrijven én overheden kunnen aanspreken en voor betere wetgeving kunnen pleiten.