Strijd mee en doneer

Strijden tegen de voedselcrisis. Help je mee?

Nalishebo leefde met haar gezin van de opbrengsten van haar land. Door extreme droogte kunnen ze niets meer oogsten en is voedsel kopen onbetaalbaar geworden. © Fredrick Ntoka/ActionAid

Inwoners van Zambia hebben het zwaar. Steeds vaker zijn zij afhankelijk van mindere en onvoorspelbare neerslag. Op dit moment hebben 2,3 miljoen Zambianen geen toegang tot eten en drinken. En alles wijst erop dat de situatie alleen maar erger zal worden. Vooral vrouwen merken de gevolgen hiervan. In ontwikkelingslanden werken 8 op de 10 vrouwen op het land en verbouwen het leeuwendeel van het voedsel. Maar door aanhoudende droogte in Zambia en andere landen valt er steeds minder te oogsten en wordt voedsel onbetaalbaar.

Door een gift aan ActionAid help je mee vrouwen en gemeenschappen wereldwijd te wapenen tegen het veranderende klimaat en draag je bij aan een betere positie voor vrouwen. Mogen we op jou rekenen? >>

Dit doet ActionAid

Vrouwen staan centraal in ons werk, maar iedereen uit de gemeenschap wordt betrokken bij ons werk. Want alleen door samen te werken kunnen we werken aan een gelijkwaardige positie voor vrouwen.
  • We organiseren trainingen over klimaatbestendige landbouwtechnieken.
  • We geven voorlichting over het belang van vrouwenrechten.
  • We faciliteren samenwerkingen binnen en tussen vrouwengroepen, zodat zij kennis kunnen uitwisselen en gezamenlijk hun rechten – bijvoorbeeld hun recht op land – kunnen opeisen.
  • We voeren op lokaal, nationaal én internationaal niveau campagne voor een duurzamer klimaatbeleid en beschermende maatregelen voor mensen in ontwikkelingslanden.