Help mee en doneer

Stop meisjesbesnijdenis

© ActionAid

Elk jaar lopen zo’n 3 miljoen meisjes in Afrika het gevaar dezelfde gruweldaad te moeten ondergaan. Meisjesbesnijdenis is gevaarlijk en heeft levenslang ernstige gevolgen. Bovendien is het een ernstige aantasting van de rechten van vrouwen en ontneemt hen de beschikking over hun lichaam, seksualiteit en uiteindelijk zelfs hun leven.

ActionAid wil een einde aan deze gruwelijke verminking maken en werkt samen met stamoudsten en leraren. Als zij uitdragen dat besnijdenis niet geaccepteerd wordt in de gemeenschap, heeft dat grote invloed. In veel gemeenschappen waar ActionAid werkt zijn nu andere rituelen bedacht om het ‘vrouw-worden’ te vieren. En de meisjes? Die blijven langer op school en verdienen later een eigen inkomen.

Wat doet ActionAid?

  • Directe steun bieden aan meisjes en vrouwen die ontsnapt zijn aan meisjesbesnijdenis;
  • Gemeenschappen steunen om te praten en te leren over de schadelijke effecten van FGM;
  • Vrouwen trainen om als ‘Women’s Watch Group’ gevallen van meisjesbesnijdenis te rapporteren en te voorkomen.