Eis dat e-bike producenten actie ondernemen om misbruik en uitbuiting in de keten te stoppen!

Teken nu de petitie

Stap 1 van 4

ActionAid gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We gebruiken jouw e-mailadres alleen om je te informeren over deze actie en de resultaten ervan. Vul je je telefoonnummer in? Dan bellen we max. 2 keer per jaar om je te informeren over ons werk en om vrouwenrechten te steunen.

*Bij aanvinken sturen we je max. 3 keer per maand een e-mail over ons werk en acties waarmee we samen uitbuiting tegengaan. Je ontvangt geen post of e-mails van derden, zie ons privacybeleid.

Samen roepen we de populairste e-bike producenten op om zich hard te maken voor de productie van écht eerlijke e-bikes. Lees hieronder de volledige petitietekst die wij aan de e-bike producenten zullen overhandigen:

Beste e-bikeproducent,

E-bikes zijn razend populair en een belangrijk onderdeel van duurzame mobiliteit en de duurzame energietransitie.

Deze energietransitie is cruciaal om schadelijke klimaatverandering tegen te gaan, maar daarbij is het belangrijk om te zorgen dat het ook eerlijk gebeurt.

De winning van grondstoffen die nodig zijn voor e-bike batterijen, zoals mangaan, lithium en kobalt, gaat vaak gepaard met misstanden. Zo krijgen omringende gemeenschappen van mangaanmijnen in Zuid-Afrika te maken met ernstige vervuiling van lucht, water en grond vanwege de mijnen, en is er een groot watertekort. Vrouwen worden in verhouding het hardst getroffen, en geweld tegen vrouwen neemt toe.

Vrouwenrechtenschendingen zijn toch niet te verkopen? Om een echte positieve invloed op de wereld te hebben, is het essentieel om de rechten van vrouwen en meisjes in uw ketens te beschermen en verbeteren.

Hoe precies? Door internationale richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen toe te passen in élke stap van het productieproces, hier transparant over te zijn en met andere bedrijven mee te strijden voor nationale wetgeving die misstanden in productieketens tegengaat.

Zo maakt u stappen op weg naar een echte FAIRBIKE!

Bedankt voor uw aandacht.

Waarom deze petitie?

Bij de winning van grondstoffen die nodig zijn voor e-bikes worden mensenrechten vaak grof geschonden. Gemeenschappen krijgen te maken met ernstige water- en luchtvervuiling vanwege de mijnen en er is een groot watertekort. Vooral vrouwen worden hierdoor keihard getroffen. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het halen van water en dat moet nu kilometers buiten het dorp. Geweld ligt tijdens deze tochten altijd op de loer. Daarnaast beschadigen onaangekondigde explosies huizen en veroorzaken gezondheidsproblemen door vrijkomend asbest.

Deze grondstoffen komen uiteindelijk terecht in batterijen van onder andere e-bikes. Daarom roepen wij de e-bikeproducenten op om misbruik en uitbuiting in hun productieketens een halt toe te roepen en samen met andere bedrijven mee te strijden voor nationale wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hieronder zie je in één oogopslag hoe de merken (geen) rekening houden met vrouwenrechten in hun productieketens:

 

Roep deze e-bike merken op om de FAIRBIKE echt te maken!

Onderteken nu de petitie