Zij leidt.

Zij beslist.

Puin, chaos en wanhoop. We kennen de beelden maar al te goed. Het aantal klimaatrampen neemt ieder jaar toe. Steeds meer mensen moeten huis en haard verlaten op zoek naar een plek om te overleven. Vrouwen en meisjes zijn in noodsituaties extra kwetsbaar. Zij hebben maar liefst 14 keer meer kans om te overlijden bij een ramp dan mannen.
Om vrouwen en meisjes betere bescherming te bieden, zet ActionAid in op vrouwelijk leiderschap. Een unieke aanpak waardoor ook de positie van vrouwen en meisjes op de lange termijn verbetert.

Jouw bijdrage is onmisbaar

We hebben meer vrouwelijke leiders nodig.

Rahma uit Somaliland is afhankelijk van haar vee voor inkomen en eten. Door de aanhoudende droogte stierven 20 van haar 30 schapen, met honger voor Rahma en haar familie als gevolg. © Jennifer Huxta/ActionAid
 • 14x

  meer kans voor vrouwen om te overlijden dan mannen

 • 70%

  toename van geweldsincidenten in noodsituaties

 • 2x

  zoveel rampen vergeleken met 25 jaar geleden

Grote kwetsbaarheid vrouwen

Ongelooflijk maar waar: vrouwen hebben maar liefst 14 keer (!) meer kans om te overlijden bij een ramp dan mannen. Ook geweld tegen vrouwen neemt toe. Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en de stereotype rolverdeling in veel samenlevingen spelen hierbij een rol. Een aantal voorbeelden: vaak zijn vrouwen niet op de hoogte van weersomstandigheden, omdat ze niet kunnen lezen. Veel meisjes mogen niet op zwemles, dus verdrinken er meer vrouwen en meisjes bij overstromingen. In tijden van droogte moeten vrouwen grote afstanden afleggen om water te halen. Meisjes worden van school gehaald om daarbij te helpen.

Vrouwelijk leiderschap cruciaal

Uit onderzoek – en door onze veertig jaar ervaring met noodhulp – weten we dat in noodsituaties vrouwelijk leiderschap cruciaal is. Vrouwelijke leiders zorgen ervoor dat meer mensen in de gemeenschap worden beschermd en dat de positie van vrouwen ook op de lange termijn verbetert. Noodhulp blijkt effectiever wanneer vrouwen de leiding hebben. Bovendien kan de gemeenschap zich beter wapenen tegen toekomstige rampen. Vrouwen weten immers heel praktisch wat de  gemeenschap nodig heeft. En doordat ze traditiegetrouw in en rondom het huis werken en veel over de gemeenschap weten, staan ze aan de frontlinie bij het evacueren van kinderen, ouderen en zieken.

Steun vrouwelijk leiderschap met een gift >>

Dit doet ActionAid

 • We komen direct in actie en zorgen voor o.a. voedsel, schoon water en tijdelijk onderdak. Speciale aandacht gaat uit naar de specifieke behoeften van vrouwen en baby’s.

 • We houden rekening met de kwetsbare positie van vrouwen. Bijvoorbeeld door het opzetten van safe spaces, waar vrouwen in opvangkampen veilig kunnen samenkomen.

 • We geven vrouwen in kwetsbare gemeenschappen leiderschapstrainingen en leren hen noodplannen opstellen en manieren te vinden om zich te wapenen tegen het veranderende klimaat.

 • We voeren campagne voor een duurzaam en eerlijk klimaatbeleid en beschermende maatregelen voor arme landen die nu de prijs betalen.