Steun Ethiopië, Afghanistan en Haïti nu.

Help mee en doneer

Geef voor mensen in nood

© ActionAid

Geteisterd door geweld, natuurrampen, honger en economische onrust. Deze mensen hebben uw steun nu nodig.

 

Bij rampen en conflicten zijn vrouwen en kinderen het meest kwetsbaar

Rampen hebben voor alle betrokkenen grote gevolgen, maar vrouwen zijn vaak extra kwetsbaar. Ze hebben minder toegang tot geboden hulp en worden sneller slachtoffer van (seksueel) geweld. Het ActionAid Noodfonds is opgericht om noodhulp te verlenen aan deze vrouwen. Hiermee kunnen onze lokale collega’s en partnerorganisaties in crisisgebieden, zoals nu in Ethiopië, Afghanistan en Haïti, noodhulp bieden. Ook in de meest ontoegankelijke gebieden.

Noodsituatie in Ethiopië

De humanitaire ramp in Tigray escaleert razendsnel. Meer dan vijf miljoen mensen – bijna 90 procent van de bevolking – is op de vlucht voor een dreigende hongersnood en gewapend conflict. Klimaatverandering, een aanhoudende sprinkhanenplaag, COVID-19 restricties en economische onrust verergeren de situatie. ActionAid slaat groot alarm. We hebben, mede dankzij onze lokale teams, al ruim 18.000 vrouwen in het zuiden van Tigray kunnen bereiken met noodhulp, maar het door geweld geteisterde gebied telt 400.000 inwoners, en de operatie moet worden uitgebreid. Met uw steun kunnen wij ook doordringen in de meest ontoegankelijke gebieden, daar waar noodhulp het hardst nodig is.

Noodsituatie in Afghanistan

Ver weg van de chaotische en angstaanjagende taferelen op de luchthaven van Kabul ontvouwt zich een humanitaire crisis in de straten van de Afghaanse steden. Uit cijfers van de UNHCR blijkt dat sinds begin 2021 meer dan 550.000 Afghanen ontheemd zijn geraakt in eigen land, waaronder 126.000 nieuwe ontheemden tussen 7 juli 2021 en 9 augustus 2021. Mensen zijn hun huizen ontvlucht met alleen de kleren die ze aanhadden. Ze hebben in de overvolle kampen en informele nederzettingen waar ze terecht zijn gekomen dringend behoefte aan noodhulp, waaronder voedsel, water en essentiële artikelen zoals hygiënekits, contant geld, dekzeilen, tenten, kookgerei, kleding en beddengoed.

Bovendien verergert de huidige humanitaire noodsituatie in Afghanistan de bestaande voedselcrisis. Uw steun is hard nodig om deze mensen in noodzakelijke basisbehoeften te voorzien.

Noodsituatie in Haïti

In augustus werd Haïti opnieuw getroffen door een destructieve aardbeving die duizenden levens eisten en honderdduizenden mensen dakloos of zonder bestaansmiddelen heeft achtergelaten. Ook hier zijn vrouwen ongekend kwetsbaar.

Caze Natacha is dakloos door de aardbeving: “Mijn drie kinderen en ik zijn alleen en hebben hulp nodig. We hebben niemand en weten niet waar we heen kunnen. Vergeet ons alsjeblieft niet.”

Onze aanpak op noodhulp

Met het Noodfonds van ActionAid kunnen wij nu de meest kwetsbare vrouwen in crisis noodhulp bieden. Dat doen we als volgt:

 • We verlenen direct ter plaatse de eerste noodhulp. Onze speciale aandacht gaat uit naar afgelegen gebieden, waar andere hulp (te) lang uitblijft.
 • Vrouwen hebben een centrale rol in het organiseren van de respons. Door hen die rol te geven in de hulpverlening, krijgen vrouwen meer aanzien in de gemeenschap. Dat effect werkt door, ook lang nadat de ramp heeft plaatsgevonden.
 • We werken met lokale gemeenschap aan wederopbouw en risicoreductie. ActionAid werkt vanuit het principe dat lokale gemeenschappen zelf goed weten wat ze nodig hebben. Wij spelen een faciliterende rol. Zo wordt de veerkracht en weerstand van de lokalen gemeenschappen versterkt.
 • We werken aan lange termijnoplossingen. Door te kijken naar de achterliggende oorzaken (zoals klimaatverandering) kan de impact van een volgende noodsituatie worden beperkt.

Humanitaire en natuurrampen komen steeds vaker voor. We moeten dan ook steeds vaker een beroep doen op ons noodfonds, waardoor er een tekort dreigt te ontstaan.

Steunt u ons noodfonds en onze aanpak op noodhulp?

Van elke euro in ons noodfonds gaat er:

 • 50%

  naar directe hulp: we komen direct in actie om te zorgen voor o.a. voedsel, water en onderdak.

 • 35%

  naar preventie: we wapenen gemeenschappen tegen natuurgeweld door hen te trainen in bijvoorbeeld klimaatbestendige landbouwmethoden.

 • 15%

  naar beter beleid: we steunen gemeenschappen bij het afdwingen van beter rampenbeleid door overheden en we kijken naar goede samenwerking met andere organisaties bij noodhulp.

Pagina aangepast op 23 september 2021