Jouw bijdrage is onmisbaar

We hebben meer vrouwelijke leiders nodig.

Rahma uit Somaliland is afhankelijk van haar vee voor inkomen en eten. Door de aanhoudende droogte stierven 20 van haar 30 schapen, met honger voor Rahma en haar familie als gevolg. © Jennifer Huxta/ActionAid

Als klimaatverandering ergens op de wereld dagelijks voelbaar is, dan is het wel in Somaliland en Bangladesh. Droogte en overstromingen vormen een constante bedreiging voor mensen in armoede, vooral voor vrouwen en kinderen. In noodsituaties neemt geweld toe en vrouwen lopen zelfs 14 keer meer kans om te overlijden. De voornaamste oorzaak? De achtergestelde positie van vrouwen. Om vrouwen en meisjes beter te beschermen en te zorgen voor een betere positie van vrouwen in gemeenschappen, zet ActionAid in op vrouwelijk leiderschap.

Jouw bijdrage stelt ons in staat om bijvoorbeeld vrouwen in risicogebieden te trainen als leiders en hen weerbaar te maken tegen rampen. Help je mee? >>

Dit doet ActionAid:  

  • We verlenen noodhulp en zorgen voor o.a. schoon water, babyvoeding en tijdelijk onderdak.
  • We organiseren leiderschapstrainingen voor vrouwen en leren hen noodplannen opstellen en zich wapenen tegen klimaatverandering.
  • Om vrouwen beter te beschermen zetten we o.a. safe spaces op waar vrouwen veilig samen kunnen komen.
  • We voeren campagne voor een duurzaam en eerlijk klimaatbeleid.