Steun meisjes wereldwijd >>

Met vrouwenrechten moet je vroeg beginnen

© Jennifer Huxta/ActionAid

Ruim 61 miljoen. Zoveel meisjes gaan er wereldwijd niet naar school. Van de meisjes die wel op school zitten, maakt slechts de helft de basisschool af en een kwart gaat naar de middelbare school. Hoe hun toekomst eruit ziet? Dat is
onzeker. Maar velen komen terecht in een vicieuze cirkel van discriminatie en armoede.

Dit móet anders. Daarom werkt ActionAid in verschillende landen met Girls Clubs, waar meisjes samenwerken om schooluitval tegen te gaan, problemen bespreken en leren over vrouwenrechten. En dat is keihard nodig. Want wereldwijd staan vrouwenrechten steeds meer onder druk. Help je mee met een gift voor ons werk? >>

De kracht van Girls Clubs: 

  • Voorlichting over vrouwenrechten en het belang van onderwijs;
  • Een veilige plek om problemen te bespreken en steun bij elkaar te vinden;
  • Samen opstaan tegen geweld en de juiste autoriteiten inschakelen;
  • Ontwikkelen zelfvertrouwen en leiderschapskwaliteiten.