Corona Noodoproep

Steun vrouwen tijdens deze crisis

De coronacrisis heeft wereldwijd enorme impact. In onze eigen directe omgeving, maar zeker ook ver weg, in landen waar een goede en betaalbare gezondheidszorg niet vanzelfsprekend is. Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen die COVID-19 zal hebben op de positie van vrouwen en hun gemeenschappen in ontwikkelingslanden.
Daarom zetten we alles op alles om vrouwen en hun gemeenschappen te beschermen en de verspreiding en de gevolgen van het virus te beperken. Steun vrouwen en hun gemeenschappen 》

 

Dit doet ActionAid

  • Voorlichting: Samen met lokale partners en vrouwelijke leiders werken we aan bewustwording over het virus om verspreiding te voorkomen, bijvoorbeeld via posters en SMS-berichten.
  • Zeep en beschermende kleding: Vrouwen nemen veelal de zorg op zich voor zieke familieleden. Met de juiste kleding zoals mondkapjes kunnen zij zichzelf en overige gezinsleden beschermen.
  • Voedsel- en hygiënepakketten: Door wereldwijde lockdowns ligt de economie in veel landen stil en vallen inkomens weg. ActionAid deelt voedsel- en hygiënepakketten uit aan de gezinnen die het hardst getroffen worden.

Pagina aangepast op 11 mei 2021