Doneer aan ons noodfonds

Met jouw steun kunnen we binnen 72 uur reageren op (klimaat)rampen overal ter wereld!

Thoko Chikondi / ActionAid

Specifiek doneren voor ons humanitair werk in Gaza?

Dat kan hier!

Vrouwen en kinderen worden het hardst getroffen door rampen

Dit is een feit. Of het nu gaat om een klimaatramp, een aardbeving of een conflictsituatie, vrouwen en kinderen verliezen het meest. Hun inkomsten, hun veiligheid, hun voedselbronnen en te vaak zelfs hun leven.

Voor deze situaties heeft ActionAid daarom een speciaal internationaal noodfonds opgericht. Dit noodfonds stelt onze lokale collega’s en partnerorganisaties in staat om binnen 72 uur in actie komen, waar dan ook ter wereld. En het fonds zorgt ervoor dat bij deze hulp vrouwelijk leiderschap altijd voorop staat.

Zo kunnen wij ondersteuning bieden in Soedan, Syrië, Oekraïne en nog veel meer plekken waar mensen urgent hulp nodig hebben.

 

In 2023 hebben we hulp kunnen bieden o.a. bij:

De crisis in Gaza

De humanitaire crisis in Gaza die begin oktober escaleerde is jammer genoeg nog lang niet voorbij. Daarom hebben wij een aparte pagina waarin alle hulp die we tot nu toe hebben gegeven wordt bijgehouden én waar gulle gevers apart voor dit specifieke doel kunnen doneren. Die pagina vind je hier.

 

De aardbeving in Marokko

Vrijdag 8 september werd Marokko getroffen door de meest dodelijke aardbeving sinds 1960, met een kracht van 6,8 en naschok van 4,9 op de schaal van Richter. Zowel het aantal doden als het aantal gewonden stijgt al boven de 2000 uit, terwijl het bergachtige gebied waarin de aardbeving plaatsvond het moeilijk maakt om hulpdiensten ter plaatse te krijgen.

In één klap zijn talloze mensen alles kwijtgeraakt. In Marrakesh, de grootste stad die getroffen is, slapen veel mensen sinds vrijdag op straat of in hun auto’s. Voor vrouwen en meisjes brengt dit extra gevaren met zich mee. Onderdak is daarom naast voedsel en kleding de topprioriteit voor onze teams in de regio.

Mensen uit onmiddellijk gevaar halen, eten geven en veilig onderdak bieden. ActionAid is er samen met een nationale feministische organisatie en lokale partners hard mee bezig. Ook kijken wij naar de toekomst, naar de behoeftes voor psychologische ondersteuning onder overlevenden en de wederopbouw van de regio.

Omdat we al ruim 20 jaar in Marokko met allerlei organisaties samenwerken, zoals 100% Mamans in Tanger, kunnen wij snel directe hulp bieden aan de meest kwetsbare mensen. Zoals altijd bij noodhulp zetten wij vrouwen en jonge mensen centraal, niet alleen als slachtoffers maar vooral ook als leiders bij de coördinatie van hulp. Zij weten als geen ander waar die het hardst nodig is.

Update 14 september

Ondertussen zijn onze mensen in de regio hard aan het werk met onmiddellijke steun aan de reddingsteams en getroffen mensen. 250 dekens, matrassen, lampen op zonne-energie en persoonlijke kits (met ondergoed, tandenborstels en soortgelijke middelen) zijn binnen een week uitgedeeld, evenals 50 voedselpakketten voor gezinnen. Ook is het team daar druk met het maken van plannen voor de komende zes maanden. De levens van de mensen in de regio zijn in één klap verwoest. De heropbouw daarentegen is een project met een lange adem.

Onze teams en de lokale coördinatoren kunnen hun werk alleen goed doen met voldoende financiële steun. Doneer daarom nu aan ons noodhulp fonds en help ons verschil maken.

 

De oorlog in Oekraïne

Sinds de start van de oorloog steunen wij organisaties in en rond Oekraïne om daar vrouwen en kinderen te helpen de oorlog door te laten komen. Nu is daar door de aanval op de dam in juni een natuurramp bijgekomen. Via onze partners – lokale organisaties die door vrouwen geleid worden – bieden wij steun in de vorm van geld, pakketten, onderdak en psychologische ondersteuning. Ook houden onze partners zich bezig met preventie van gendergerelateerd geweld, door informatie te verspreiden en veilige plekken te bieden.

Zo hebben we in de eerste twee jaar van de oorlog samen met 40 partners meer dan 2,1 miljoen Oekraïners kunnen steunen, in Oekraïne, Polen, Roemenië en Moldova. Om nog meer mensen te kunnen ondersteunen, kunnen wij nog steeds alle steun gebruiken.

 

De aardbeving in Syrië en Turkije

Maandag 6 februari was er een heftige aardbeving in Syrië en Turkije, waar duizenden mensen aan gestorven zijn en nog veel meer verwond. In totaal zijn wel 20 gemeenten getroffen. Deze zelfde gemeenten zijn jammer genoeg op 20 februari getroffen door nog een aardbeving, waardoor nog meer mensen in gevaar kwamen.

Het directe gevaar is ondertussen gelukkig voorbij. Maar de wederopbouw heeft een lange adem. Daarom is ActionAid er met lokale partners nog steeds bezig om vooral ook extra ondersteuning te geven aan vrouwen, meisjes en gemarginaliseerde gemeenschappen.

Lees hier een samenvatting van ons werk in de regio.

Waarom ActionAid?

 • Binnen 72 uur starten met noodhulp. Onze speciale aandacht gaat uit naar afgelegen gebieden, waar andere hulp (te) lang uitblijft.
 • Vrouwen hebben de leiding. Door hen een centrale rol te geven in de hulpverlening, krijgen vrouwen meer aanzien in de gemeenschap. Dat effect werkt door, ook lang nadat de ramp heeft plaatsgevonden.
 • We werken aan langetermijnoplossingen. Door te kijken naar de achterliggende oorzaken (zoals de klimaatcrisis) kan de impact van een volgende noodsituatie worden beperkt.

Natuurrampen komen steeds vaker voor. We moeten dan ook steeds vaker een beroep doen op ons noodfonds, waardoor er een tekort dreigt te ontstaan.

Help jij mee ons noodfonds overeind te houden?

Van elke euro in ons noodfonds gaat er:

 • 50%

  naar directe hulp: we komen direct in actie om te zorgen voor o.a. voedsel, water en onderdak.

 • 35%

  naar preventie: we wapenen gemeenschappen tegen natuurgeweld door hen te trainen in bijvoorbeeld klimaatbestendige landbouwmethoden.

 • 15%

  naar beter beleid: we steunen gemeenschappen bij het afdwingen van beter rampenbeleid door overheden en we kijken naar goede samenwerking met andere organisaties bij noodhulp.

Pagina aangepast op 15 mei 2024