Van de één op de andere dag alles kwijt

Help mee en doneer

Geef voor mensen in nood

© ActionAid

Natuurrampen volgen elkaar in een verontrustend tempo op. In totaal gaat het om zo’n 300 miljoen mensen per jaar die slachtoffer worden van een noodsituatie.

Vaak worden vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden het hardst getroffen door rampen. Van het een op het andere moment zijn ze alles kwijt.

Voor noodsituaties heeft ActionAid het noodfonds opgericht. Dit noodfonds stelt onze lokale collega’s en partnerorganisaties in staat om direct in actie komen.

Waarom ActionAid?

 • Binnen 72 uur starten met noodhulp. Onze speciale aandacht gaat uit naar afgelegen gebieden, waar andere hulp (te) lang uitblijft.
 • Vrouwen hebben de leiding. Door hen een centrale rol te geven in de hulpverlening, krijgen vrouwen meer aanzien in de gemeenschap. Dat effect werkt door, ook lang nadat de ramp heeft plaatsgevonden.
 • We werken aan lange termijnoplossingen. Door te kijken naar de achterliggende oorzaken (zoals klimaatverandering) kan de impact van een volgende noodsituatie worden beperkt.

Natuurrampen komen steeds vaker voor. We moeten dan ook steeds vaker een beroep doen op ons noodfonds, waardoor er een tekort dreigt te ontstaan.

Help je mee ons noodfonds overeind te houden?

Van elke euro in ons noodfonds gaat er:

 • 50%

  naar directe hulp: we komen direct in actie om te zorgen voor o.a. voedsel, water en onderdak.

 • 35%

  naar preventie: we wapenen gemeenschappen tegen natuurgeweld door hen te trainen in bijvoorbeeld klimaatbestendige landbouwmethoden.

 • 15%

  naar beter beleid: we steunen gemeenschappen bij het afdwingen van beter rampenbeleid door overheden en we kijken naar goede samenwerking met andere organisaties bij noodhulp.

Pagina aangepast op 28 januari 2022