Geef voor mensen in nood

Thoko Chikondi / ActionAid

Natuurrampen volgen elkaar in een verontrustend tempo op. In totaal gaat het om zo’n 300 miljoen mensen per jaar die slachtoffer worden van een noodsituatie. Dit cijfer zal door de klimaatcrisis alleen maar stijgen.

Vrouwen en kinderen worden het hardst getroffen door rampen.

Voor noodsituaties heeft ActionAid daarom een noodfonds opgericht. Dit noodfonds stelt onze lokale collega’s en partnerorganisaties in staat om direct in actie komen.

Huidige acties

Cycloon Freddy in Malawi en Mozambique

Cycloon Freddy raasde mid-maart meerdere dagen rond in Malawi en Mozambique, met verschrikkelijke gevolgen. In Malawi zijn meer dan 500 mensen door de cycloon gedood, terwijl er evenveel nog vermist zijn en meer dan duizend mensen verwond zijn geraakt. De helft van het land is geraakt, met gevolgen voor de watervoorziening, landbouw, infrastructuur en een half miljoen mensen die hun huis kwijt zijn.

In Mozambique is de cycloon twee keer langsgekomen, met als gevolg meer dan 160.000 mensen die hun huis kwijt zijn en 165 mensen die het niet overleefd hebben. Deze cycloon veroorzaakt bovendien een uitbraak van cholera, de sluiting van wel duizend scholen en maakt zorg voor de overlevenden moeilijker doordat er 85 zorginstellingen aangetast zijn.

Kortom, de cycloon heeft in beide landen zoveel ravage aangebracht dat het nog jaren zal duren om alles weer goed te zetten. ActionAid Malawi is hard aan het werk om hulpbehoevende mensen bij te staan. Zij hebben ondertussen al 1000 lacterende moeders, mensen met een handicap en wezen geholpen met directe financiële steun. Onze partnerorganisatie is ondertussen druk bezig in Mozambique om in gemeenschappen door vrouwen geleide safe spaces te creëren. Daar kunnen ze nog alle hulp bij gebruiken!

Aardbeving in Syrië en Turkije

Maandag 6 februari was er een heftige aardbeving in Syrië en Turkije, waar duizenden mensen al aan gestorven zijn en nog veel meer verwond. In totaal zijn wel 20 gemeenten getroffen, waardoor veel mensen nu dakloos een strenge winter doorgaan. Deze zelfde gemeenten zijn jammer genoeg op 20 februari getroffen door nog een aardbeving, waardoor nog meer mensen in gevaar zijn.

ActionAid werkt met lokale partners om voeding, warme kleding en tenten te verzorgen. Ook hebben wij ter plekke apparatuur gehuurd om te helpen met het redden van mensen uit de puin. Dankzij deze apparatuur is er bijvoorbeeld op dagen laten nog een meisje uit de puin in het noordwesten van Syrië gered.

Er zijn veel organisaties geld aan het inzamelen momenteel. Door jouw steun via ActionAid te geven, kan je er zeker van zijn dat er extra ondersteuning gegeven wordt aan vrouwen, meisjes en gemarginaliseerde gemeenschappen. Via onze lokale partnerorganisatie konden wij direct in actie komen in Syrië, een moeilijk te bereiken gebied. Steun is daar hard nodig!

Waarom ActionAid?

 • Binnen 72 uur starten met noodhulp. Onze speciale aandacht gaat uit naar afgelegen gebieden, waar andere hulp (te) lang uitblijft.
 • Vrouwen hebben de leiding. Door hen een centrale rol te geven in de hulpverlening, krijgen vrouwen meer aanzien in de gemeenschap. Dat effect werkt door, ook lang nadat de ramp heeft plaatsgevonden.
 • We werken aan langetermijnoplossingen. Door te kijken naar de achterliggende oorzaken (zoals de klimaatcrisis) kan de impact van een volgende noodsituatie worden beperkt.

Natuurrampen komen steeds vaker voor. We moeten dan ook steeds vaker een beroep doen op ons noodfonds, waardoor er een tekort dreigt te ontstaan.

Help jij mee ons noodfonds overeind te houden?

Van elke euro in ons noodfonds gaat er:

 • 50%

  naar directe hulp: we komen direct in actie om te zorgen voor o.a. voedsel, water en onderdak.

 • 35%

  naar preventie: we wapenen gemeenschappen tegen natuurgeweld door hen te trainen in bijvoorbeeld klimaatbestendige landbouwmethoden.

 • 15%

  naar beter beleid: we steunen gemeenschappen bij het afdwingen van beter rampenbeleid door overheden en we kijken naar goede samenwerking met andere organisaties bij noodhulp.

Pagina aangepast op 28 maart 2023