Humanitaire crisis in Gaza

Doneer nu en steun hoogzwangere vrouwen en hun gezinnen in Gaza

© AIN Media

Humanitaire crisis in Gaza

“Het is een wonder dat we nog leven,” vertelt Bisan. Ze is 24 jaar en vrijwilliger voor ActionAid Palestina. Op dit moment staat zij, samen met 2,2 miljoen anderen in Gaza, doosangsten uit. Er is geen toegang tot water, eten of elektriciteit. Mensen die hun huis verloren zijn slapen op straat. Bij plotse evacuaties blijven veelal zwangere vrouwen, ouderen, kinderen en andere kwetsbare groepen achter. Zij kunnen niet vluchten voor het geweld.

De humanitaire nood is ongekend hoog. Al jaren steunt ActionAid vrouwen in de bezette Palestijnse gebieden om op te komen voor hun rechten. Nu zetten we samen met lokale partners alles op alles om water en voedsel- en hygiënepakketten beschikbaar te stellen en andere levensreddende hulp te bieden. Dit kunnen wij niet alleen. Jouw steun is onmisbaar, iedere bijdrage helpt. Doneer nu »

Op dit moment gaan alle donaties voor ons noodfonds naar de ongekende humanitaire crisis in de bezette Palestijnse gebieden. In Gaza hebben we ondertussen 570 voedsel-en hygiënepakketten aan gezinnen uit kunnen delen en 2000 vrouwen en kinderen voorzien van winterkleding. Iets meer dan 1000 vrachtwagens met essentiële hulpmiddelen (maar zonder brandstof) zijn Gaza binnengelaten tussen 21 oktober en 14 november. Dit is lang niet genoeg. De nood in Gaza is ongekend hoog en blijft groeien. Er is een groot tekort aan schoon drinkwater en levensreddende middelen, waardoor mensen steeds zieker worden.

Terwijl we ons klaarmaken voor grootschalige humanitaire steun zodra een permanente staakt-het-vuren en humanitaire corridor tot stand is gekomen, opereren onze partners in Gaza een hulplijn voor vrouwen die psychosociale ondersteuning nodig hebben en hebben we via PayPal 269 enorm kwetsbare gezinnen in Gaza geld toe kunnen sturen. Ook bieden we ondersteuning in de vorm van eten, kleding en hygiënepakketten aan mensen die Gaza ontvlucht zijn en nu aan de Westelijke Jordaanoever in opvangcentra leven. Ook hebben we dankzij donateurs wasmachines, kacheltjes, matrassen en dekens naar verschillende opvangcentra kunnen sturen. Mensen ontvangen bovendien psychologische steun en training in EHBO.

Dit is de stand van zaken op 15 november 2023. Hopelijk kunnen we binnenkort nog veel meer hulp bij mensen in Gaza krijgen.

 

Vrouwen en kinderen worden het hardst getroffen door rampen

Dit is een feit. Of het nu gaat om een klimaatramp, een aardbeving of een conflictsituatie, vrouwen en kinderen verliezen het meest. Hun inkomsten, hun veiligheid, hun voedselbronnen en te vaak zelfs hun leven.

Voor deze situaties heeft ActionAid daarom een speciaal internationaal noodfonds opgericht. Dit noodfonds stelt onze lokale collega’s en partnerorganisaties in staat om binnen 72 uur in actie komen, waar dan ook ter wereld. En het fonds zorgt ervoor dat bij deze hulp vrouwelijk leiderschap altijd voorop staat.

 

Overige steun mogelijk gemaakt vanuit het ActionAid noodfonds:

De aardbeving in Marokko

Vrijdag 8 september werd Marokko getroffen door de meest dodelijke aardbeving sinds 1960, met een kracht van 6,8 en naschok van 4,9 op de schaal van Richter. Zowel het aantal doden als het aantal gewonden stijgt al boven de 2000 uit, terwijl het bergachtige gebied waarin de aardbeving plaatsvond het moeilijk maakt om hulpdiensten ter plaatse te krijgen.

In één klap zijn talloze mensen alles kwijtgeraakt. In Marrakesh, de grootste stad die getroffen is, slapen veel mensen sinds vrijdag op straat of in hun auto’s. Voor vrouwen en meisjes brengt dit extra gevaren met zich mee. Onderdak is daarom naast voedsel en kleding de topprioriteit voor onze teams in de regio.

Mensen uit onmiddellijk gevaar halen, eten geven en veilig onderdak bieden. ActionAid is er samen met een nationale feministische organisatie en lokale partners hard mee bezig. Ook kijken wij naar de toekomst, naar de behoeftes voor psychologische ondersteuning onder overlevenden en de wederopbouw van de regio.

Omdat we al ruim 20 jaar in Marokko met allerlei organisaties samenwerken, zoals 100% Mamans in Tanger, kunnen wij snel directe hulp bieden aan de meest kwetsbare mensen. Zoals altijd bij noodhulp zetten wij vrouwen en jonge mensen centraal, niet alleen als slachtoffers maar vooral ook als leiders bij de coördinatie van hulp. Zij weten als geen ander waar die het hardst nodig is.

Update 14 september

Ondertussen zijn onze mensen in de regio hard aan het werk met onmiddellijke steun aan de reddingsteams en getroffen mensen. 250 dekens, matrassen, lampen op zonne-energie en persoonlijke kits (met ondergoed, tandenborstels en soortgelijke middelen) zijn binnen een week uitgedeeld, evenals 50 voedselpakketten voor gezinnen. Ook is het team daar druk met het maken van plannen voor de komende zes maanden. De levens van de mensen in de regio zijn in één klap verwoest. De heropbouw daarentegen is een project met een lange adem.

Onze teams en de lokale coördinatoren kunnen hun werk alleen goed doen met voldoende financiële steun. Doneer daarom nu aan ons noodhulp fonds en help ons verschil maken.

 

De oorlog in Oekraïne

Sinds de start van de oorloog steunen wij organisaties in en rond Oekraïne om daar vrouwen en kinderen te helpen de oorlog door te laten komen. Nu is daar door de aanval op de dam in juni een natuurramp bijgekomen. Via onze partners – lokale organisaties die door vrouwen geleid worden – bieden wij steun in de vorm van geld, pakketten, onderdak en psychologische ondersteuning. Ook houden onze partners zich bezig met preventie van gendergerelateerd geweld, door informatie te verspreiden en veiligheid te bieden. Hier kunnen wij alle hulp bij blijven gebruiken.

 

Aardbeving in Syrië en Turkije

Maandag 6 februari was er een heftige aardbeving in Syrië en Turkije, waar duizenden mensen aan gestorven zijn en nog veel meer verwond. In totaal zijn wel 20 gemeenten getroffen. Deze zelfde gemeenten zijn jammer genoeg op 20 februari getroffen door nog een aardbeving, waardoor nog meer mensen in gevaar kwamen.

Het directe gevaar is ondertussen gelukkig voorbij. Maar de wederopbouw heeft een lange adem. Daarom is ActionAid er met lokale partners nog steeds bezig om vooral ook extra ondersteuning te geven aan vrouwen, meisjes en gemarginaliseerde gemeenschappen.

Waarom ActionAid?

 • Binnen 72 uur starten met noodhulp. Onze speciale aandacht gaat uit naar afgelegen gebieden, waar andere hulp (te) lang uitblijft.
 • Vrouwen hebben de leiding. Door hen een centrale rol te geven in de hulpverlening, krijgen vrouwen meer aanzien in de gemeenschap. Dat effect werkt door, ook lang nadat de ramp heeft plaatsgevonden.
 • We werken aan langetermijnoplossingen. Door te kijken naar de achterliggende oorzaken (zoals de klimaatcrisis) kan de impact van een volgende noodsituatie worden beperkt.

Natuurrampen komen steeds vaker voor. We moeten dan ook steeds vaker een beroep doen op ons noodfonds, waardoor er een tekort dreigt te ontstaan.

Help jij mee ons noodfonds overeind te houden?

Van elke euro in ons noodfonds gaat er:

 • 50%

  naar directe hulp: we komen direct in actie om te zorgen voor o.a. voedsel, water en onderdak.

 • 35%

  naar preventie: we wapenen gemeenschappen tegen natuurgeweld door hen te trainen in bijvoorbeeld klimaatbestendige landbouwmethoden.

 • 15%

  naar beter beleid: we steunen gemeenschappen bij het afdwingen van beter rampenbeleid door overheden en we kijken naar goede samenwerking met andere organisaties bij noodhulp.

Pagina aangepast op 15 november 2023