Honger de baas

Help mee en doneer

Help honger de wereld uit

© ActionAid

Bijna 20 miljoen mensen in o.a. Somalië, Somaliland, Ethiopië en Kenia verkeren in ernstige hongersnood. Oogsten zijn opnieuw mislukt door de droogte aangejaagd door El Niño, met een humanitaire ramp als gevolg. Alleen al in Ethiopië zijn meer dan 3 miljoen mensen ondervoed.

“Ik geef borstvoeding aan mijn baby, maar heb onvoldoende melk omdat ik niet genoeg te eten heb”

Nimo (35) uit Somaliland vreest voor het leven van haar kinderen. Ze liet een peuter van twee achter bij verre vrienden, bakerde haar zes maanden oude baby in, en ging samen met haar zoontje van vier op zoek naar water voor haar vee. Acht dagen lang kwam ze niets anders tegen dan een spoor van de karkassen van runderen, geiten en kamelen – de ruggegraat van economie van Somaliland.

Dit doet ActionAid

  • We verlenen directe hulp, zoals de distributie van voedsel en water. Daarnaast trainen we vrouwen de noodactie te leiden, zodat de hulp op de juiste plek terechtkomt en de meest kwetsbare gezinnen niet over het hoofd worden gezien.
  • We werken aan lange termijnoplossingen, zoals het trainen van boerinnen in klimaatbestendige landbouw. Ook vragen we wereldwijd aandacht voor klimaatverandering en de impact op mensen in ontwikkelingslanden.
Help je mee? Iedere bijdrage, groot of klein, is meer dan welkom. 

Elke bijdrage voor mensen in nood is welkom. Van elke euro gaat 90 cent direct naar getroffenen van extreme droogte. De overige 10 cent gaat naar het noodfonds van ActionAid. Dit fonds hebben we nodig om direct te kunnen reageren na een ramp.