Home - Resultaten - Leren en evalueren

Leren en evalueren

Door de jaren hebben we veel bereikt, zie onze resultaten. Maar we vinden het minstens zo belangrijk om te reflecteren op wat er beter kan. Samen met onze partners en lokale gemeenschappen monitoren we de voortgang van activiteiten. Zo houden we de vinger aan de pols en kunnen we strategieën aanpassen als de situatie verandert.  Om elkaar scherp te houden en kennis uit te wisselen, worden successen en uitdagingen organisatiebreed gedeeld.
  • Gezamenlijk reflecteren

    ActionAid werkt volgens het participatory reflection and review process (PRRP). Bij aanvang, gedurende en na afloop van een project brengt ActionAid de mensen uit de gemeenschap en andere stakeholders bij elkaar om te reflecteren op de voortgang en uitdagingen rondom het project. Wat hadden we beloofd? Wat is hiervan terechtgekomen? Iedereen wordt uitgenodigd kennis te delen en verbeteringen aan te dragen. Vaak vindt hierbij uitwisseling plaats tussen mensen uit verschillende gebieden om van elkaar te leren, bijvoorbeeld wanneer een succesvol project ook in een andere regio kan werken. Of als gemeenschappen, die voor vergelijkbare uitdagingen staan, samen in actie willen komen.

  • Monitoring & Evaluatie

    De voortgang op onze strategische doelen worden jaarlijks gemeten aan de hand van een aantal indicatoren. Dit geldt voor alle ActionAid landen. De indicatoren zijn kwantitatief (hoeveel vrouwen hebben toegang tot landbouwmiddelen) en kwalitatief (welke wetswijzigingen hebben geleid tot het terugdringen van honger). Het meten van outputs en outcomes gaat ActionAid goed af. Het meten van impact verdient extra aandacht (voor een campagne-organisatie is impact vaak lastig toe te kennen aan een eigen actie). In de huidige strategie-periode (2017-2028) is dit uiterst belangrijk.

Pagina aangepast op 15 juni 2020