Home - Ons werk - Thema’s - Humanitair werk - Lopende projecten - Women’s Economic Empowerment in Afghanistan

Women's Economic Empowerment


Vrouwelijk ondernemerschap stimuleren in Afghanistan

Afghanistan verkeert in een humanitaire crisis. Sinds de machtsovername door de Taliban in augustus 2021 is de economie van het land in een vrije val terecht gekomen. In combinatie met aanhoudende droogte en geweld, met name tegen vrouwen en meisjes, zijn de gevolgen voor de Afghaanse bevolking enorm. Zij gaat gebukt onder toenemende armoede, honger en ondervoeding en heeft weinig toegang tot basisvoorzieningen, zoals gezondheidszorg. Op dit moment hebben 28,3 miljoen mensen (twee derde van de bevolking) humanitaire hulp nodig om te overleven. Met name vrouwen en meisjes krijgen het bovendien steeds moeilijker door onderdrukking van het regime. Vanwege aangescherpte regels hebben zij geen toegang meer tot middelbaar en hoger onderwijs, veel banen en in veel gevallen zelfs niet meer tot noodhulp. Daarnaast trekken steeds meer hulporganisaties zich terug uit het land. ActionAid is momenteel één van de weinige organisaties die Afghaanse vrouwen en meisjes nog steeds weet te bereiken.

 

Vrouwen de regie teruggeven

Het Women’s Economic Empowerment project

Door de vele regels die de Taliban, voornamelijk voor vrouwen, heeft opgesteld, is het moeilijk voor vrouwen om hun eigen geld te verdienen. Met ons project brengen wij daar weer verandering in.

In de eerste fase van het Women’s Economic Empowerment project, in 2022-2023, hebben 780 Afghaanse vrouwen trainingen gevolgd in kleermakerij. In maart 2023 ontvingen zij hun diploma en konden zij met startkapitaal van ActionAid hun eigen bedrijfje starten.

 

Foto van vrouwen die in de eerste fase van het project mee hebben gedaan. Hun gezichten staan niet op de foto zodat ze anoniem kunnen blijven.

 

In het voorjaar van 2024 start een nieuwe fase van dit project. Dit zal voortbouwen op het succes en de opgedane kennis van de vorige fase. Ons doel is om nog eens 600 vrouwen trainen in ondernemersvaardigheden, marketing en het opbouwen van netwerken. Daarnaast volgt een deel van hen trainingen in kleinschalige landbouw.

De deelnemers ontvangen startkapitaal om een bedrijfje op te zetten. Hiervoor zijn activiteiten geselecteerd die, gezien de hoge urgentie, het snelst resultaat opleveren (geitenhouderij, pluimveehouderij, voedsel conservering, kleermakerij en weverij). Na afloop van het project kunnen de vrouwen hun eigen bedrijfjes runnen. Dit draagt bij aan hun eigen zelfredzaamheid, maar heeft ook indirect een positieve impact op hun familie en gemeenschap. Op langere termijn draagt dit bij aan grotere voedselzekerheid, economische groei, armoedebestrijding, inclusieve en duurzame verandering van de particuliere sector, minder genderongelijkheid en meer economische kansen voor vrouwen en meisjes op het platteland.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. Stichting De Hoorn.

 

We zijn voortdurend op zoek naar samenwerkingspartners om nog meer vrouwen de regie te kunnen geven over hun leven. Zou je dit project ook graag willen ondersteunen? Neem dan contact op met Anke van Gils via onderstaande kanalen.

Meer weten over ons werk in Afghanistan?

Klik hier

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Anke van Gils. Als strategisch fondsenwerver coördineert zij bestaande projecten en zoekt zij verbanden tussen fondsen, bedrijven en NGO's om zo nieuwe humanitaire projecten aan te jagen. Vanuit haar traineeship in fondsenwerving en MSc in Human Geography is zij de ideale gesprekspartner voor iedereen die vragen heeft over dit project of één van onze andere lopende projecten.

Neem contact op met Anke

Strategisch Fondsenwerver

020-5206210

Anke.vanGils@actionaid.org