Home - Ons werk - Werkwijze

Werkwijze

Vrouwen in Mozambique komen bijeen in een ActionAid Reflect Circle. Foto: Fabio Erdos/ActionAid

Lokaal | ActionAid heeft nauwe banden met gemeenschappen en lokale partners die door de jaren heen met zorg zijn opgebouwd. We werken wereldwijd met meer dan 2.000 lokale organisaties en zijn in meer dan 100 allianties en netwerken actief. De eigen ideeën en oplossingen van mensen staan centraal in ons werk. ActionAid geeft directe hulp, voorlichting & training en brengt mensen bij elkaar in coöperaties en actiegroepen.

Ongelijkheid | ActionAid gelooft in het aanpakken van de structurele oorzaken van armoede en ongelijkheid. Daarvoor moeten we een vuist maken tegen scheve machtsverhoudingen die oneerlijk beleid in stand houden. Geen enkel probleem staat op zichzelf, daarom verbinden we lokale organisaties binnen en tussen landen, om samen hun rechten op te eisen bij overheden en bedrijfsleven. We brengen succesvolle lokale initiatieven en alternatieve oplossingen voor het voetlicht en voeren wereldwijd campagne voor structurele veranderingen.

Vrouwen | Onze prioriteit ligt bij vrouwen. We zien dat armoede en ongelijkheid in veel gevallen wordt veroorzaakt of in stand gehouden door uitsluiting van vrouwen. Tegelijkertijd hebben juist zíj een enorm potentieel om positieve veranderingen in gang te zetten. Voor ieder jaar dat een meisje naar school gaat neemt haar toekomstige inkomen met 10-15% toe en landen waar meer dan 30% van de parlementszetels wordt ingenomen door vrouwen zijn gelijkwaardiger en democratischer.

Campagne overwinning in Kenia

In augustus 2011 dreigde een Italiaans biobrandstofbedrijf beslag te leggen op 50.000 hectare land in de bosgebieden van Dakatcha, Kenia. Een gebied met duizenden inwoners die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van het land voor drinkwater, landbouw en planten voor medicijnen. De gemeenschap ging naar ActionAid Kenia, die de bewoners voorlichting gaf over hun rechten en hun actie ondersteunde om het bedrijf tegen te houden.

ActionAid liet onderzoek doen naar de impact van de biobrandstofplantage op het milieu en de gemeenschap en zorgde voor aandacht van nationale kranten en TV. Ook stuurden we een woordvoerder uit Dakatcha naar Brussel om de keerzijde van biobrandstof te laten zien. Onder toenemende druk besloot de Keniaanse overheid eind 2011 om alle vergunningen aan biobrandstofplantage in de kustregio in te trekken, waaronder die van het Italiaanse biobrandstofbedrijf. Een geweldige overwinning voor de gemeenschap!

Human Rights Based Approach

Onze programma’s zijn door de jaren heen uitgegroeid van Needs-Based Approach (directe hulp benadering) naar een Human Rights Based Approach (mensenrechtenbenadering). Wij werken vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Verandering moet komen vanuit de lokale gemeenschappen zelf en niet van bovenaf worden opgelegd. HBRA is dus onze zogeheten Theory of Change, met vrouwenrechten als een belangrijke focus. Deze aanpak bestaat uit vier pijlers:

 • Empowerment
  ActionAid geeft voorlichting, zodat mensen weten waar ze recht op hebben. Samen met lokale organisaties brengen ze in kaart wat er nodig is voor verandering. Dit varieert van directe hulp bij het opzetten van een pilot-project dat de overheid kan overnemen, tot training of rechtsbijstand.

 • Solidarity
  Samen sta je sterk. ActionAid brengt mensen in groepen bijeen om gezamenlijk voor hun rechten op te komen. Denk aan vrouwencoöperaties of boerinnenbonden die als groep sterker staan bij het claimen van hun landrechten of het recht op krediet, zaden of mest. We faciliteren uitwisselingen tussen gemeenschappen om kennis uit te wisselen.

 • Campaigning
  ActionAid is een wereldwijde beweging. We helpen mensen hun rechten op te eisen en lokale leiders, bedrijven en overheden ter verantwoording te roepen. Soms in dialoog, soms middels actie. Bij grensoverschrijdende problemen komen we internationaal in actie, bijvoorbeeld om belastingontwijking ten koste van ontwikkelingslanden tegen te gaan.

 • Alternatives
  In al ons werk vinden wij het belangrijk om te laten zien dat het anders kan. Vaak hebben lokale gemeenschappen goede oplossingen die meer aandacht verdienen. Of kunnen we zelf actie nemen, zoals met Fairphone, ons initiatief voor ’s werelds eerste eerlijke mobiele telefoon.