Home - Ons werk - Werkwijze

Werkwijze

Lokaal | ActionAid heeft nauwe banden met gemeenschappen en lokale partners die door de jaren heen met zorg zijn opgebouwd. We werken wereldwijd met meer dan 2.000 lokale organisaties en zijn in meer dan 100 allianties en netwerken actief. De eigen ideeën en oplossingen van mensen staan centraal in ons werk. ActionAid geeft directe steun, voorlichting & training en brengt mensen bij elkaar in coöperaties en actiegroepen.

Ongelijkheid | ActionAid gelooft in het aanpakken van de structurele oorzaken van armoede en ongelijkheid. Daarvoor moeten we een vuist maken tegen scheve machtsverhoudingen die oneerlijk beleid in stand houden. Geen enkel probleem staat op zichzelf, daarom verbinden we lokale organisaties binnen en tussen landen, om samen hun rechten op te eisen bij overheden en bedrijfsleven. We brengen succesvolle lokale initiatieven en alternatieve oplossingen voor het voetlicht en voeren wereldwijd campagne voor structurele veranderingen.

Vrouwen | Onze prioriteit ligt bij vrouwen. We zien dat armoede en ongelijkheid in veel gevallen wordt veroorzaakt of in stand gehouden door uitsluiting van vrouwen. Tegelijkertijd hebben juist zíj een enorm potentieel om positieve veranderingen in gang te zetten. Voor ieder jaar dat een meisje naar school gaat neemt haar toekomstige inkomen met 10-15% toe en landen waar meer dan 30% van de parlementszetels wordt ingenomen door vrouwen zijn gelijkwaardiger en democratischer.

Zij aan zij met Lerato

De huizen in Bajoneng, Zuid-Afrika, worden heftig getroffen door de explosies in de mijnen. Lerato woont dichtbij en ziet haar huis langzaamaan instorten: er komen steeds meer scheuren in de muur en de toiletgebouwen vallen uit elkaar.

Niet alleen de huizen hebben veel te verduren. Bij de explosies komt veel geluid en stof kijken. Ook komt er asbest vrij, wat tuberculose en andere ziektes, zoals longziektes, veroorzaakt. In 2012 heeft Lerato allebei haar ouders verloren, vermoedelijk vanwege asbest-vergiftiging. Toch gaan de mijnen door met de werkzaamheden, en wordt er niet geluisterd naar de problemen die de mijnbouw veroorzaakt. ‘’De manier waarop de mijnen ons behandelen, maakt me erg boos. Ik ben boos omdat we niet gewaardeerd worden. Het is alsof ze ons niet zien. Ze erkennen niet hoe de aanwezigheid van de mijnen ons beïnvloedt. Dit maakt me ook erg verdrietig.’’

Om samen tot oplossingen te komen, heeft Lerato besloten haar gemeenschap te organiseren. Als coördinator van ActionAid partner WAMUA/MACUA in Bojaneng brengt zij vrouwen uit de gemeenschap bij elkaar. Met petities hopen de vrouwen gehoord te worden door de mijnbedrijven, zodat hun problemen in acht worden genomen.

Zij aan zij met Betty!

Betty uit Oeganda werkt hard op haar land om rond te komen, maar ze haalt er veel voldoening uit. Tot investeerders dreigden haar land af te pakken om er een fabriek op te bouwen. De lokale overheid zou aan deze deal goed verdienen en leverde geen bezwaar tegen de inname van haar land. Betty stond op het punt alles kwijt te raken en als vrouw kon zij zich amper verdedigen. Samen met andere vrouwen in haar gemeenschap volgde zij een workshop van ActionAid. Hier werden zij getraind om collectief in opstand te komen. Dat deden zij succesvol met een vreedzaam zangprotest.

“Dag in, dag uit zongen we dit lied bij overheidsgebouwen, het kwam zelfs op de radio. We hielden niet op tot we gehoor kregen en de lokale overheid toegaf dat het land van ons is. Nu staat mijn land zelfs officieel op mijn eigen naam en kan mijn dochter dankzij de opbrengst van mijn gewassen naar de universiteit!”

Het verhaal van Betty is nu nog zeldzaam, maar een goed begin. Het is voor vrouwen bijna onmogelijk om zich tegen landroof te weren. Dat willen wij veranderen en daarom zetten wij ons in voor collectief protest en ondersteunen vrouwen in in hun strijd tegen dit onrecht.