Home - Ons werk - Thema’s - Humanitair werk

Humanitair werk

Ieder jaar worden meer dan 300 miljoen mensen getroffen door conflicten of natuurrampen. Extreem weer, in de vorm van droogte en overstromingen, vormen een constante bedreiging voor mensen in armoede, vooral vrouwen en kinderen. Door bevolkingsgroei, internationale spanningen en klimaatverandering is het aantal mensen in nood de laatste jaren sterk toegenomen. Hierbij worden vrouwen onevenredig hard getroffen, vanwege hun toch al achtergestelde positie.

Oorzaken

ActionAid werkt in de eerste plaats aan de onderliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid. Maar tijdens grote rampen en acute nood verleggen wij onze werkzaamheden naar het bieden van noodhulp. Als de eerste en ergste nood voorbij is en er weer ruimte komt voor wederopbouw, werken we samen met de lokale bevolking verder aan oplossingen voor de lange termijn.

Onze aanpak op noodhulp

  • ActionAid is vaak direct ter plaatse om de eerste noodhulp te verlenen.

  • We werken met de lokale gemeenschap aan wederopbouw en risicoreductie.

  • Vrouwen hebben een centrale rol in het organiseren van de respons.

Weerbaarheid

Vanwege onze jarenlange samenwerking met lokale partners, zijn we vaak snel ter plaatse om noodhulp te verlenen. De bewoners brengen in kaart wat er nodig is en schakelen het ActionAid noodfonds in voor voedselhulp, water en tijdelijk onderdak. In de weken, maanden en soms zelfs jaren na de ramp, werken we met de gemeenschap aan weerbaarheid tegen een toekomstige ramp, zoals stevigere huizen, betere irrigatie- en afvoersystemen en een goed werkend noodplan.

Vrouwen als leiders

ActionAid traint vrouwen om de leiding te nemen bij de respons. Zij weten vaak het beste wat er nodig is, denken aan zaken waar vaak niet op gelet wordt (babyvoeding en maandverband) en zorgen dat de goederen eerlijk worden verdeeld. En, niet onbelangrijk, door vrouwen de leiding te geven, versterkt hun positie in de gemeenschap. Projecten voor vrouwenemancipatie die eerder niet van de grond kwamen, komen plotseling in een stroomversnelling.

Steun ons noodfonds

Klik hier

Vrouwenrechten in tijden van nood

Rampen hebben voor alle betrokkenen grote gevolgen, maar vrouwen zijn vaak extra kwetsbaar. Ze hebben minder toegang tot de geboden hulp en worden sneller slachtoffer van (seksueel) geweld.

Vrouwelijke leiders vormen een belangrijke sleutel bij noodhulp en wederopbouw, zo bleek bij eerdere rampen. Zij weten vaak het beste wat er nodig is, denken aan zaken waar vaak niet op gelet wordt (babyvoeding en maandverband) en zorgen dat de goederen eerlijk worden verdeeld. Ook als het gaat om conflictoplossing en het opschalen van publieke voorzieningen, zoals onderwijs en zorg, leveren vrouwen een positieve bijdrage. En, zeer belangrijk: doordat vrouwen de leiding nemen bij noodhulp, hebben ze ook na de ramp een sterkere positie in de samenleving. Dit draagt bij aan meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Luijah uit Kenia coördineert de noodactie tijdens de droogte in haar land. © ActionAid