Home - Ons werk - Over ActionAid
Hilda is een vrouwenrechtenverdediger uit Kenia © Tommie Ominde/ActionAid

Over ActionAid

ActionAid is een internationale vrouwenrechtenorganisatie die strijdt voor een gelijkwaardige en duurzame wereld. Dat doen we samen met vrouwenbewegingen en lokale gemeenschappen wereldwijd. We staan collectief op tegen ongelijkheid en armoede en geloven in een feministisch perspectief. Voor een toekomst waar welzijn urgenter is dan winst.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Johannesburg. We waren een van de eerste internationale NGO’s met een hoofdkantoor in Afrika en werken al bijna 20 jaar als democratische federatie. Inmiddels zijn we wereldwijd in ruim 2.000 gemeenschappen actief.

Samen staan we sterk tegen ongelijkheid en armoede.

Wij werken samen met krachtige vrouwen, zodat zij af kunnen rekenen met scheve machtsverhoudingen en oneerlijk beleid. Ondertussen werken we hard aan lokale oplossingen en mondiale veranderingen. In meer dan 45 landen werken we zij aan zij met mensen die strijden tegen onrecht en die net als wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Als onderdeel van de wereldwijde ActionAid federatie zetten wij ons vanuit ActionAid Nederland in voor een economie waarin iedereen telt en niet winst maar welzijn de kern is. Lees meer over onze werkwijze.

Onze werkwijze

 • Lokaal
  ActionAid is actief in ruim 2000 gemeenschappen wereldwijd.

 • Ongelijkheid
  ActionAid pakt de onderliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid aan.

 • Vrouwen
  ActionAid vergroot haar impact door te focussen op vrouwen.

Een stem voor vrouwenrechten

Sophia is de oprichtster van Womankind, een lokale vrouwenorganisatie en werkt al 10 jaar samen met ActionAid. Om de de belangen van vrouwen in haar district  beter te kunnen vertegenwoordigen stelde  Sophia zichzelf verkiesbaar en won.

“Mensen willen mij als hun parlementslid omdat ik spreek voor de gemeenschap en voor de miljoenen vrouwen, wier rechten dagelijks worden geschonden.”

Sophia Abdi Noor voert campagne voor een positie in het Keniaanse parlement. Foto: Jacob Dall / ActionAid

Kennis over landrechten

Zenia Rueben neemt deel aan een REFLECT-cirkel in het Mwanza district in Malawi. Zenia sloot zich aan toen haar neef beslag legde op het land waar zij al jaren van leefde.

“In de eerste plaats kwam ik bij de REFLECT-cirkel om te leren lezen en schrijven, maar al snel merkte ik dat het veel verder ging dan dat. Ik begreep mijn rechten beter en ActionAid zorgde dat ik mijn land kon behouden. Sinds zij het dorpshoofd hebben overtuigd om ook land toe te wijzen aan vrouwen, staan boerinnen veel sterker. Ik verdien nu genoeg om mijn dochter en drie kleinkinderen te onderhouden.”

In Malawi zijn meer dan 2000 vrouwen betrokken bij 91 REFLECT-cirkels.

Zenia Rueben was een van de 2275 boerinnen uit Malawi die deelnam aan een REFLECT-cirkel. © ActionAid

Onze thema's

 • Handel & IMVO
  De private sector en de meest welvarende landen zijn in staat alle sociale, economische en politieke systemen naar hun hand te zetten. Als gevolg van deze scheve machtsrelatie worden gemeenschappen en vrouwen in het mondiale Zuiden uitgebuit. Om de benodigde systeemverandering en verschuiving van macht teweeg te brengen op het gebied van handel/ IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), strijden wij o.a. voor bindende internationale wet- en regelgeving.

 • Klimaat
  Met uit de hand gelopen consumptie en het verbruiken van fossiele brandstoffen hebben voornamelijk welvarende landen de klimaatcrisis veroorzaakt. Vervuilende landen en bedrijven nemen onvoldoende verantwoordelijkheid voor de door hen veroorzaakte klimaatschade. Ook op het gebied van klimaat zorgen ongelijke machtsverhoudingen, in het voordeel van welvarende landen en de private sector, voor uitbuiting van gemeenschappen en vrouwen in het mondiale Zuiden. Er is een systeemhervorming nodig om te zorgen dat er een eerlijke oplossing komt voor de klimaatcrisis.

 • Energie & Grondstoffen
  Grondstoffenwinning wordt op hoofdlijnen voor twee zaken ingezet: Het mogelijk maken van de energietransitie (om bijvoorbeeld zonnepanelen te maken) en voor het produceren van andere producten (zo wordt ijzererts bijvoorbeeld gebruikt om staal te maken). De energietransitie is nodig om de klimaatcrisis op te lossen. Grondstoffenwinning gebeurt nu alleen niet op een rechtvaardige en veilige manier. Met name vrouwen betalen de prijs voor de negatieve gevolgen van de mijnbouwindustrie. Om de negatieve gevolgen van grondstoffenwinning in te perken is bindende wet- en regelgeving nodig.

 • Landrechten, landbouw-& voedselsystemen
  Ontbossing, verlies van biodiversiteit, vervuiling en klimaatschade zijn ernstige consequenties van grootschalige, industriële landbouw. Daarbij worden gemeenschappen – vooral vrouwen – op grote schaal getroffen door water- en landroof. We strijden voor bevordering van de transitie naar duurzame en inclusieve landbouw- en voedselsystemen. Met focus op de promotie van agro-ecologie en het ontmoedigen van industriële landbouw, en het voorkomen van water- en landroof.

 • Humanitair werk
  In humanitaire noodsituaties worden vrouwen en meisjes onevenredig getroffen. Bij grote rampen, zoals hongersnood, conflicten of klimaatrampen staat fondsenwerving voor directe noodhulp bovenaan onze agenda. Voorkomen is beter dan genezen en daarom strijden wij voor preventieve humanitaire actie en het stimuleren van veerkracht binnen bestaande projecten van ActionAid. Vrouwelijk leiderschap is daarbij onderdeel van de oplossing.

 • Publieke diensten
  De huidige economie en belastingwetgeving zijn gericht op winst in plaats van welzijn. Mens, natuur en klimaat betalen hiervoor de prijs. Het economisch systeem heeft geen oog voor de economische, sociale en politieke uitbuiting van vrouwen en de financiering van publieke diensten. De oplossing ligt in het stimuleren van gender-responsieve publieke diensten en het vergroten van de financiële ruimte die overheden in het mondiale Zuiden hiervoor hebben. Bijvoorbeeld door het stimuleren van progressieve belastingen.

image/svg+xml

Ons werkveld

ActionAid is actief in meer dan 45 landen

Meer over de landen »

Pagina aangepast op 31 maart 2022