Home - Doe mee - ActionAid in uw testament

Uw testament

© Kate Holt/ActionAid
In veel gemeenschappen in Afrika hebben mensen weinig om hun familie na te laten. En wanneer er wel bezit te verdelen is – bijvoorbeeld het eigendom over een stuk land – worden vrouwen daarbij vaak achtergesteld. In Nederland is het erfrecht een stuk beter vastgelegd. U heeft bovendien de mogelijkheid om in een testament vast te leggen dat uw geld en bezittingen terechtkomen bij wie u dierbaar is. Mogelijk hoort ActionAid daar ook bij.

Belastingvrij nalaten

ActionAid is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarom hoeven we geen belasting te betalen over legaten en erfstellingen. De volle 100% van uw nalatenschap kunnen we dus inzetten voor ons werk!

U kunt ActionAid een vast bedrag (legaat) of een percentage (erfstelling) geven van uw nalatenschap. Met een legaat geeft u aan welk exact geldbedrag of welk goed wordt nagelaten aan een door u gekozen persoon of organisatie. Wanneer u ActionAid benoemt als mede-erfgenaam (erfstelling) laat u een vastgesteld deel van uw bezit na. Wij komen dan als één van de erfgenamen in aanmerking voor het door uzelf vastgestelde deel.

Lees meer over ActionAid in uw testament

Bestel onze brochure
Diedje van Leeuwen steunt ActionAid (voorheen NiZA) sinds 1991. Sinds een aantal jaren staat ActionAid ook vermeld in haar testament.

“Als ik aan ActionAid denk, denk ik aan armoedebestrijding en de strijd voor een rechtvaardiger wereld. Ik vind het goed dat ook minder ‘aaibare’, maar belangrijke onderwerpen worden aangepakt, zoals belastingontwijking. Tot slot wil ik dat er zoveel mogelijk naar het goede doel gaat, en zo weinig mogelijk aan de spreekwoordelijke strijkstok blijft hangen. Ik heb het gevoel dat dat bij ActionAid wel goed zit. Ik heb vertrouwen in jullie en in het werk.”

Gegevens voor de notaris

Als u een testament opstelt bij de notaris, heeft u een aantal gegevens van ActionAid nodig:

Stichting ActionAid, gevestigd te Amsterdam;
Postbus 10707, 1001 ES Amsterdam;
Kamer van Koophandel-nummer: 41217595.

Testament nog op orde?

Op de website testamenttest.nl kunt u snel testen of uw testament nog op orde is, een persoonlijk erfenisadvies krijgen en leest u over alle andere relevante informatie over nalaten en schenken.

Ga naar testamenttest.nl

Meer weten over nalaten?

Wij realiseren ons dat het begunstigen van een goed doel een zeer persoonlijke afweging is om te maken. Wellicht vindt u het prettig om persoonlijk met iemand van gedachten te wisselen? Florien Handgraaf is telefonisch of per email bereikbaar voor alle soorten vragen over nalaten. Of komt - als u dat prettig vindt - thuis bij u langs.

Neem contact op met Florien

Relatiemanager

020-5206210

florien.handgraaf@actionaid.org

Pagina aangepast op 30 juli 2018