Home - Actueel - Geen categorie - Oproep aan minister Kaag

Beste minister Kaag,

Ik sta op voor talloze vrouwen en mannen die machteloos staan tegenover mensenrechtenschendingen door grote bedrijven in ketens wereldwijd! Momenteel kunnen bedrijven zonder consequenties landroof plegen, vervuilen en mensen uitbuiten. Vrouwen worden harder getroffen door deze mensenrechtenschendingen vanwege bestaande genderongelijkheid. Multinationals uit rijke landen zoals Nederland produceren hun goederen voor een prikkie in lagelonenlanden en strijken zelf de winst op over de rug van vrouwen wereldwijd…

De Nederlandse overheid kan en moet hier haar verantwoordelijkheid in nemen. Multinationale bedrijven zijn zo machtig en actief in zoveel verschillende landen, dat ze makkelijk verantwoordelijkheid voor deze schendingen kunnen ontduiken. Gek genoeg is er geen internationale wetgeving die pleit voor de rechten van vrouwen en gedupeerden tegenover deze letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdende bedrijven. Dit kan en mag zo niet langer! Winst is voor veel bedrijven belangrijker dan mensenrechten en het milieu en dus gaan veel schendingen maar door en door, zelfs tijdens de corona pandemie.

Gelukkig kan ik hier samen met u, minister Kaag, iets aan doen! De onderhandelingen voor dit verdrag vinden nú plaats tussen overheden. Ik pleit voor een bindend VN-verdrag voor Mensenrechten en Bedrijfsleven waarmee de rechten van alle mensen gewaarborgd worden tegenover grensoverschrijdende bedrijven. Niet zomaar een verdrag, maar een feministisch verdrag waarin vrouwenrechten centraal staan. De oneerlijke gevolgen voor vrouwen van bedrijfsactiviteiten worden namelijk té vaak over het hoofd gezien. Dit verdrag zorgt dat hardwerkende vrouwen een eerlijk loon krijgen. Dat vrouwen niet ontslagen worden wanneer zij opkomen voor hun rechten. Dat verzekert dat vrouwen worden betrokken in de besluitvorming en compensatieregelingen wanneer bedrijven hun land vervuilen.

De onderhandelingen voor dit verdrag vinden nú plaats tussen overheden. Maar de Europese Unie schittert door afwezigheid. U bent als minister van Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de positie om de Europese Commissie op andere gedachten te brengen. Stuur een brief naar de Europese Commissie voor dit cruciale feministisch VN-verdrag en zorg dat ze dit jaar meedoen aan de onderhandelingen.

Wij geloven dat dit VN-verdrag essentieel is als stap naar een rechtvaardigere wereld!

U toch ook?