Home - Ons werk - Organisatie - Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Deelnemers van het ActionAid Securing Food Rights (SFR) programma in Oeganda. Foto: ActionAid
Verandering brengen kunnen we niet alleen. Dat vereist samenwerking. Daarom werken we nauw samen met lokale partners, donoren en verschillende (internationale) partners en netwerken.

Lokale partners

ActionAid heeft nauwe nauwe banden met gemeenschappen en lokale partners die door de jaren heen met zorg zijn opgebouwd. We werken wereldwijd met meer dan 2.000 lokale organisaties en zijn in meer dan 100 allianties en netwerken actief. De eigen ideeën en oplossingen van mensen staan centraal in ons werk. ActionAid geeft directe hulp, voorlichting & training en brengt mensen bij elkaar in coöperaties en actiegroepen. Onze samenwerking met zuidelijke collega’s is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van ons werk in Nederland en vormt de basis voor beleidsbeïnvloeding en communicatiecampagnes.

Netwerken en allianties

Om onze slagkracht te vergroten werken we met veel organisaties samen: binnen de Fair, Green & Global alliantie (ons grootste programma), maar ook binnen Tax Justice Nederland, IANRA, WO=MEN, Partos en andere verbanden. Goede samenwerking vereist maximale transparantie van samenwerkende partijen. Wij zitten regelmatig met hen aan tafel en delen nieuwe informatie en ontwikkelingen, onderzoeken en standpunten.

Donoren en samenwerkingspartners

ActionAid’s werk wordt voor het grootste deel mogelijk gemaakt door subsidies van institutionele donoren (zoals Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie. Daarnaast heeft ActionAid 13.000 donateurs en een toenemend aantal fondsen en samenwerkingspartners die hun netwerk, expertise of (financiële) middelen inzetten om gezamenlijke doelen voor een betere wereld te bereiken.

 

“ActionAid is different. They work directly with communities, listening to their ideas, helping them get projects off the ground and make sure they own them. On my travels to ActionAid’s projects, I have had the very good fortune to meet some heroic women. I won’t romanticise the struggles of some of the women I’ve met – they are toiling hard and have survived severe traumas. But I have also talked and laughed with them, and have learned a little bit about what it is to fight for a life of dignity.”

– Emma Thompson, ActionAid ambassadeur

Foto: Monia Antonioli/ActionAid

“Sinds 2011 zijn Milieudefensie en ActionAid beiden lid van de Fair Green en Global Alliance. Ook voor deze FGG-periode werkten wij op veel dossiers samen. De samenwerking met ActionAid versterkt onze lobbyinitiatieven in Nederland en op internationaal en EU-niveau. Ons werk is complementair en het brede internationale netwerk van ActionAid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten is voor ons uitermate nuttig.”

– Hans Berkhuizen, voormalig Directeur Milieudefensie

“ActionAid’s project in Sierra Leone voldoet aan al onze eisen en is een lokaal gedragen initiatief met blijvende impact. Dat vinden we belangrijk: het project moet meer zijn dan een druppel op de gloeiende plaat. Doorslaggevend waren de gesprekken die we hadden met directeuren van lokale ActionAid-kantoren, waaronder ActionAid Sierra Leone, waarin we overtuigd werden van hun betrokkenheid en expertise.” Lees het hele interview.

Minke van Rees – Turing Foundation