Home - Ons werk - Organisatie - Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Deelnemers van het ActionAid Securing Food Rights (SFR) programma in Oeganda. Foto: ActionAid
Verandering brengen kunnen we niet alleen. Dat vereist samenwerking. Daarom werken we nauw samen met lokale partners, donoren en verschillende (internationale) partners en netwerken.

Lokale partners

ActionAid heeft nauwe nauwe banden met gemeenschappen en lokale partners die door de jaren heen met zorg zijn opgebouwd. We werken wereldwijd met meer dan 2.000 lokale organisaties en zijn in meer dan 100 allianties en netwerken actief. De eigen ideeën en oplossingen van mensen staan centraal in ons werk. ActionAid geeft directe hulp, voorlichting & training en brengt mensen bij elkaar in coöperaties en actiegroepen. Onze samenwerking met zuidelijke collega’s is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van ons werk in Nederland en vormt de basis voor beleidsbeïnvloeding en communicatiecampagnes.

“ActionAid verandert levens”

“In Kenia is ActionAid een unieke organisatie. Jullie nemen echte risico’s als het gaat om het transformeren van levens. Sommige projecten van ActionAid hebben enorme impact als het gaat om de strijd tegen extreme armoede en onwetendheid. Ook helpen jullie effectief bij capaciteitsopbouw door zelfredzaamheid te bevorderen.”

– Justine Kurui, directeur van partnerorganisatie AAHRED

Netwerken en allianties

Om onze slagkracht te vergroten werken we met veel organisaties samen: binnen de Fair, Green & Global alliantie (ons grootste programma), maar ook binnen Tax Justice Nederland, IANRA, WO=MEN, Partos en andere verbanden. Goede samenwerking vereist maximale transparantie van samenwerkende partijen. Wij zitten regelmatig met hen aan tafel en delen nieuwe informatie en ontwikkelingen, onderzoeken en standpunten.

“Ons werk is complementair”

“Sinds 2011 zijn Milieudefensie en ActionAid beiden lid van de Fair Green en Global Alliance. Ook voor deze FGG-periode werkten wij op veel dossiers samen. De samenwerking met ActionAid versterkt onze lobbyinitiatieven in Nederland en op internationaal en EU-niveau. Ons werk is complementair en het brede internationale netwerk van ActionAid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten is voor ons uitermate nuttig.”

– Hans Berkhuizen, voormalig Directeur Milieudefensie

Donoren en samenwerkingspartners

ActionAid’s werk wordt voor het grootste deel mogelijk gemaakt door subsidies van institutionele donoren (zoals Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie. Daarnaast heeft ActionAid 13.000 donateurs en een toenemend aantal fondsen en samenwerkingspartners die hun netwerk, expertise of (financiële) middelen inzetten om gezamenlijke doelen voor een betere wereld te bereiken.

“Transparant, heldere communicatie en prettig persoonlijk contact”

“Bij de selectie van organisaties waarmee we in zee gaan, vinden wij een aantal zaken belangrijk, zoals de track record, mate van expertise en lokale aanwezigheid in het betreffende land. Een internationale organisatie met een kantoor in zowel Nederland als Afrika is voor ons ideaal. Onze voorkeur gaat daarnaast uit naar korte lijnen en een niet al te bureaucratische bedrijfsvoering. Tot slot is transparantie, heldere communicatie en prettig persoonlijk contact voor ons van belang.”

– Minke van Rees, directeur Natuur & Onderwijs bij Turing Foundation

“ActionAid is different”

“ActionAid is different. They work directly with communities, listening to their ideas, helping them get projects off the ground and make sure they own them. On my travels to ActionAid’s projects, I have had the very good fortune to meet some heroic women. I won’t romanticise the struggles of some of the women I’ve met – they are toiling hard and have survived severe traumas. But I have also talked and laughed with them, and have learned a little bit about what it is to fight for a life of dignity.”

– Emma Thompson, ActionAid ambassadeur

Foto: Monia Antonioli/ActionAid

Partners

Fair, Green and Global
Logo Tax Justice Nederland
Logo WO=MEN Dutch Gender Platform
ZELA logo

Donoren

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Europese Commissie

Pagina aangepast op 7 augustus 2017