Home - Ons werk - Organisatie - Raad van Toezicht

“Mijn vriendinnen mochten niet naar school, maar werden uitgehuwelijkt. Dat wilde ik veranderen."

- Najiba Ahmadi, juriste in Afghanistan over haar reden om bij ActionAid te komen werken.
Najiba Ahmadi uit Afghanistan behandelde sinds haar opleiding tot juriste in 2012 ruim 100 zaken,variërend van eerwraak tot bemiddeling tussen verschillende etnische groepen. Haar werk is niet zonder gevaar, want ze wordt regelmatig bedreigd, maar dat belet haar niet om door te gaan. Foto: ActionAid

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van ActionAid Nederland bestaat momenteel uit zes professionals die zich onbezoldigd inzetten voor de organisatie. De Raad van Toezicht is werkgever voor de directie, adviseert de directie en houdt op hoofdlijnen o.a. toezicht op (opstellen van en verantwoorden over) strategie, beleid en financiën. Daarnaast stellen de leden van de Raad van Toezicht actief hun netwerk ter beschikking, in het belang van de werkzaamheden van ActionAid.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van 3 jaar, waarna herbenoeming voor een tweede termijn mogelijk is. De leden van de Raad van Toezicht worden gekozen op basis van een visie op het collectief én individuele profielen.

Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht haarzelf en geven de individuele leden allen een verklaring af waaruit blijkt dat geen sprake is van belangenverstrengeling. Tevens voert een selectie van de Raad van Toezicht 2 maal per jaar een management review gesprek met de directeur.

Anne-Marijke Podt (voorzitter)

Anne-Marijke zit namens D66 in de gemeenteraad van Utrecht, waar ze woordvoerder is op verschillende sociale portefeuilles. Zij is daarnaast eigenaar van A Single Step, waar ze zich richt op advies op het gebied aan organisaties die zich bezig houden met maatschappelijk complexe problemen. Ze is geïnteresseerd in thema’s zoals mensenrechten, migratie en (local) governance.

Hans van Egdom (penningmeester)

Hans van Egdom is accountant en historicus. Hij werkt als senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Financiën waar hij zich bezig houdt met internationale fiscale zaken. Vanuit die functie is hij voorzitter van een internationale werkgroep van de OECD die zich bezighoudt met de verdeling van (belastbare) winsten van multinationale ondernemingen. Naast zijn hobby fotografie is hij voorzitter van de rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp.

Emma Verheijke

Emma is managing partner van Sinzer, een organisatie die onderzoek, advies en software tools biedt voor het meten en managen van maatschappelijke impact. Als impact consultant, onderzoeker en trainer heeft Emma brede ervaring in verschillende monitoring & evaluatie methoden, en heeft zij tientallen impact analyses opgezet en overzien voor klanten variërend van gemeenten, NGOs en goede doelen organisaties tot fondsen, impact investeerders en sociale ondernemingen. Naast haar werk voor Sinzer, zit Emma in de stuurgroep van Bee Network (voorheen Jong OS) en in het bestuur van het Alertfonds.

Betteke de Gaay Fortman

Betteke de Gaay Fortman is oprichter van Tunafasi (We all have a place). Tunafasi ondersteunt sterke lokale organisaties die met gedrevenheid en daadkracht projecten uitvoeren die levens van extreem arme mensen blijvend veranderen. Daarnaast is Betteke directeur van Friendship Nederland, een organisatie die Friendship Bangladesh ondersteunt met positieve duurzame veranderingen in de levens van de bewoners van afgelegen en arme gebieden in het noorden van het land. Betteke is ook lid van de Raad van Toezicht van de Plastic Soup Foundation.

Maarten van Heems

Maarten is managing partner bij BKB, een campagnebureau gespecialiseerd in maatschappelijke thema’s. Hij werkt(e) als strateeg aan projecten als de Nacht van de Vluchteling, Movember en Veteranendag. Daarnaast geeft hij campagnetrainingen aan politici en activisten in opkomende democratieën, zoals Tunesië, Egypte, Oekraïne en Mali. In dat laatste land woonde en werkte hij van 2014 tot 2016. Hij was er actief voor RAIN, een ngo op het gebied van water. En hij schreef er het boek ‘Hallo mijn slaaf, alles goed?’.

Maaike Willemsen

Maaike Willemsen is werkzaam bij de Directie Internationaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar zij zich richt op de internationale inzet voor de drie ministeriële transities richting circulaire economie, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie. Hiervoor was Maaike werkzaam als manager bij Capgemini Invent. Hier ondersteunde zij klanten in het publieke domein bij het realiseren van hun transformatie vraagstukken. Maaike is in deze, bijzonder trots op haar rol bij de oprichting van de Dutch Coalition for Humanitarian Innovation (DCHI).

Lees ook: ActionAid's strategische prioriteiten

Teken de petitie!

 

Duurzame energie? JA! Maar niet ten koste van vrouwenrechten!

Ik steun de petitie »

Pagina aangepast op 8 maart 2021