Home - Ons werk - Organisatie - Raad van Toezicht
Hibaq en Nimco uit Somaliland © Karin Schermbrucker/ActionAid

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van ActionAid Nederland bestaat momenteel uit zeven professionals die zich onbezoldigd inzetten voor de organisatie. De Raad van Toezicht is werkgever voor de directie, adviseert de directie en houdt op hoofdlijnen o.a. toezicht op (opstellen van en verantwoorden over) strategie, beleid en financiën. Daarnaast stellen de leden van de Raad van Toezicht actief hun netwerk ter beschikking, in het belang van de werkzaamheden van ActionAid.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van 3 jaar, waarna herbenoeming voor een tweede termijn mogelijk is. De leden van de Raad van Toezicht worden gekozen op basis van een visie op het collectief én individuele profielen.

Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht haarzelf en geven de individuele leden allen een verklaring af waaruit blijkt dat geen sprake is van belangenverstrengeling. Tevens voert een selectie van de Raad van Toezicht 2 maal per jaar een management review gesprek met de directeur.

Ans Zwerver (voorzitter)

Ans Zwerver heeft zich jarenlang, als Senior Resident Director van National Democratic Institute (NDI), ingezet voor Good Governance, Rule of Law, Elections, Political Parties en Women’s rights in Sudan, Afghanistan en Myanmar. Ook heeft ze als EU lange termijn verkiezingswaarnemer de verkiezingen in o.a. Malawi, Tanzania, Afghanistan, Ethiopië waargenomen. Ze heeft veel ervaring in politieke communicatie, INGO’s, interculturele communicatie, duurzame ontwikkeling en verkiezingen. Van 1995 tot 2003 was zij Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Momenteel is ze vrijwilliger/partner bij Museum Beelden aan Zee (onbezoldigd) en doet ze incidenteel internationale consultancy klussen.

Hans van Egdom (penningmeester)

Hans van Egdom is accountant en historicus. Hij werkt als senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Financiën waar hij zich bezig houdt met internationale fiscale zaken. Vanuit die functie is hij voorzitter van een internationale werkgroep van de OECD die zich bezighoudt met de verdeling van (belastbare) winsten van multinationale ondernemingen. Naast zijn hobby fotografie is hij voorzitter van de rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp.

Emma Verheijke

Emma is managing partner van Sinzer, een organisatie die onderzoek, advies en software tools biedt voor het meten en managen van maatschappelijke impact. Als impact consultant, onderzoeker en trainer heeft Emma brede ervaring in verschillende monitoring & evaluatie methoden, en heeft zij tientallen impact analyses opgezet en overzien voor klanten variërend van gemeenten, NGOs en goede doelen organisaties tot fondsen, impact investeerders en sociale ondernemingen. Naast haar werk voor Sinzer, zit Emma in de stuurgroep van Bee Network (voorheen Jong OS) en in het bestuur van het Alertfonds.

Maarten van Heems

Maarten is managing partner bij BKB, een campagnebureau gespecialiseerd in maatschappelijke thema’s. Hij werkt(e) als strateeg aan projecten als de Nacht van de Vluchteling, Movember en Veteranendag. Daarnaast geeft hij campagnetrainingen aan politici en activisten in opkomende democratieën, zoals Tunesië, Egypte, Oekraïne en Mali. In dat laatste land woonde en werkte hij van 2014 tot 2016. Hij was er actief voor RAIN, een ngo op het gebied van water. En hij schreef er het boek ‘Hallo mijn slaaf, alles goed?’.

Michel Jacobs

Al ruimt 20 jaar werkt Michel als advocaat (en sinds 2004 als partner) bij Ploum Rotterdam Law Firm; hij is gespecialiseerd in het mededingingsrecht, internationaal recht, contractenrecht en procesrecht. Daarnaast is hij sinds 2015 (onbezoldigd) lid van de Raad van toezicht en lid van de Auditcommissie bij de Stichting I+Solutions. Bovendien is hij jarenlang Ambassadeur van CARE Nederland geweest en is hij sinds 2010 (onbezoldigd) actief als gastdocent bij Erasmus School of Health Policy and Management. Gelet op de achtergrond van Michel is hij binnen de Raad van Toezicht van ActionAid de juridisch expert en is hij voor de bestuurder van ActionAid het klankbord voor juridische vraagstukken.

Marjorie Henny

Marjorie is op dit moment werkzaam als manager van het Legal recruitment team binnen Michael Page. In deze functie houdt zij zich naast het managen van de consultants, bezig met het op strategisch niveau adviseren van (inter)nationale organisaties met betrekking tot de vormgeving van hun Legal afdelingen. Hiervoor is Marjorie werkzaam geweest als jurist binnen de personen- en familierechtpraktijk en het ondernemingsrecht en als ondernemer binnen verschillende sectoren. Ze studeerde Nederlands recht, Privaatrecht en Strafrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Devika Partiman

Devika Partiman is oprichter en bestuurder van stichting Stem op een Vrouw, een stichting die zich inzet om meer vrouwen verkozen en politiek actief te krijgen. Met deze stichting timmert zij zich in om te zorgen dat de stem van alle vrouwen en meisjes in Nederland gehoord wordt. Naast haar werk bij Stem op een Vrouw werkt ze als dagvoorzitter, spreker en adviseur voor fondsen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Tot slot is ze bestuurslid bij feministisch literatuurfestival Zus ’n Zo, bij Nederland Wordt Beter, een stichting die zich inzet voor educatie en bewustwording over het koloniale en slavernijverleden, en is ze ambassadeur van Atria – kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

 

 

Marit Maij (directeur/bestuurder)

Marit is de directeur/bestuurder van ActionAid Nederland. Zij vervult tevens een aantal nevenfucties, zo is zij lid van het bestuur van FSC Nederland (onbezoldigd), lid van de Raad van Toezicht van het Samenwerkingsverband VO Regio Leiden (bezoldigd), bestuurslid van de Nederlandse Afdeling Société des membres de la Légion d’Honneur (onbezoldigd) en Voorzitter UN Women Nationaal Comité Nederland (onbezoldigd).

Lees ook: ActionAid's strategische prioriteiten

Pagina aangepast op 9 mei 2022