Home - Ons werk - Thema’s - Duurzame aarde - Klimaatverandering

"Als de droogte nog erger wordt weet ik niet hoe we het gaan redden. Mijn complete kudde is gestorven."

- Hodan (20) over de impact van klimaatverandering in Somaliland
Hodan loopt dagelijks twee uur met haar dochtertje Naima naar het waterpunt. Door de aanhoudende droogte is haar kudde van 40 schapen gestorven. Foto: Jennifer Huxta/Actionaid

Klimaatverandering

Klimaatverandering is één van de grootste problemen van deze tijd. Naast de bedreiging die het vormt voor natuur en milieu, worden ook steeds meer mensen getroffen door klimaatgerelateerde rampen, zoals droogte en overstromingen. En zoals we vaak zien, worden juist de allerarmsten het hardst getroffen. Wij ondersteunen de groeiende beweging wereldwijd die zich sterk maakt voor ‘Climate Justice’ en de overgang naar duurzame alternatieven.
 • 400 mln

  mensen zijn getroffen door droogte als gevolg van El Niño. Het Oosten van Afrika gaat gebukt onder de grootste hongersnood sinds de Tweede Wereldoorlog.

 • 500

  natuurrampen vinden jaarlijks plaats als gevolg van klimaatverandering. In de jaren ‘80 waren dit nog 120 rampen per jaar.

 • 1,5 graad

  mag de temperatuur van de aarde nog maar stijgen volgens de wetenschap en afspraken tussen wereldleiders.

Ontwikkelingslanden hard geraakt

Klimaatverandering wordt vooral veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. Rijke, geïndustrialiseerde landen zijn voor een groot deel verantwoordelijk, net als grote opkomende economieën zoals China, India en Brazilië. Tegelijkertijd nemen juist deze landen veel te weinig verantwoordelijkheid. Steeds vaker worden Afrikaanse boeren en boerinnen geconfronteerd met lange periodes van droogte of juist extreme regenval.  Het is belangrijk dat overheden en burgers in ontwikkelingslanden extra steun krijgen en dat hun stem wordt gehoord in klimaatbeleid.

Klimaatadaptatie

Landbouwgewassen reageren op het veranderde klimaat. Soms groeien ze beter door een hogere temperatuur. Maar vaker zijn de effecten negatief. Wereldwijd zal de oogst van maïs, tarwe en rijst elke tien jaar met 2 procent dalen. Met name in ontwikkelingslanden, waar boeren niet de middelen hebben om de gewassen te beschermen, draagt dit bij aan voedseltekorten. Zoals op dit moment in Hoorn van Afrika. Daarom is het van belang om te investeren in kleinschalige boeren en boerinnen en duurzame landbouwtechnieken om zich weerbaar te maken tegen klimaatverandering.

 

Wapen mensen tegen de gevolgen van klimaatverandering

Doneer nu

Farmer Field Schools

De afgelopen jaren heeft ActionAid, in samenwerking met AUSAID, de succesvolle Farmer Field Schools (FFS) opgezet – een methode ontwikkeld door de FAO. Lokale boeren krijgen trainingen over duurzame landbouwtechnieken, klimaatverandering en collectieve voedselproductie. Ook worden irrigatiekanalen aangelegd en droogtebestendige gewassen verbouwd. Vrouwen hebben een centrale rol in het project.

“Vroeger  leefden we continu in onzekerheid omdat er erg weinig regen valt. Dankzij de training is de oogst verbeterd en heb ik ook andere bronnen van inkomsten.” – Elizabeth Kalemnya, boerin uit Mwingi, Isiolo.

Na het succes in Mwingi, breidt ActionAid het programma  in 2017 en 2018 uit naar Burat Ward. We zetten 10 Farmer Field Schools op waarmee we 6000 Keniaanse boeren bereiken.

Foto: Kate Holt/Shoot The Earth/ActionAid

Echte oplossingen

Om klimaatverandering tegen te gaan en CO2 uitstoot terug te dringen is het belangrijk dat vervuilende landen hard investeren in nieuwe vormen van energie. Het is van belang om te voorkomen dat deze alternatieven geen negatieve gevolgen hebben voor mens en milieu. Dit is bijvoorbeeld het geval bij biobrandstoffen uit voedselgewassen.

Deze leggen een enorm beslag op landbouwgrond en water en kleinschalige verdringen boeren van het land. Door bij de ontwikkeling van klimaat- en energiebeleid rekening te houden met mensenrechten en de alleramsten kunnen échte alternatieven in de markt worden gezet. Er ligt nu een kans om het in een keer goed te doen!

Lees meer over biobrandstoffen

Dit doet ActionAid

 • ActionAid verstrekt noodhulp bij klimaatgerelateerde rampen.

 • We stimuleren duurzame en klimaatbestendige landbouw, zodat boeren beter bestand zijn tegen veranderende weersomstandigheden.

 • We voeren campagne voor een duurzaam klimaatbeleid en beschermende maatregelen voor arme landen die nu de prijs betalen.

Doordat ActionAid wereldwijd vertegenwoordigd is, kunnen we snel lokale hulp opzetten bij rampen, zoals cyclonen, overstromingen en extreme droogte. Maar ActionAid werkt vooral aan oplossingen voor de lange termijn. Wij helpen boerinnen hun landbouw klimaatresistenter te maken, hun voedselproductie te verhogen en hun (land)rechten te claimen. Daarnaast verzetten we ons tegen valse oplossingen die het klimaatprobleem alleen maar versterken in plaats van aanpakken. We beschermen landbouwgrond door de productie van biobrandstoffen op elk politiek niveau ter discussie te stellen. En we pleiten voor meer investeringen in klimaatadaptie, zodat kwetsbare groepen in arme landen worden beschermd tegen rampen als gevolg van klimaatverandering. Je leest er alles over in het artikel ‘Landbouw en Klimaat’ uit Vice Versa. Uiteraard pleit ActionAid ook voor de terugdringing van uitstoot van CO2 en een wereldwijde overgang naar duurzame energie.

Een greep uit onze resultaten

 • Boerinnen in Kenia opgeleid

  In Kenia, hielpen we boerinnen in het door honger geteisterde Mwingi-gebied met verbeterde toegang tot water en droogtebestendige gewassen. Hierdoor zijn ze -zo blijkt nu - beter bestand tegen aanhoudende droogte.

 • Actieplan voor vrouwen

  Samen met andere NGOs hebben wij tijdens de klimaattop in Marrakech speciale aandacht weten te vragen voor de grote impact op vrouwen van de klimaatcrisis. Mede onder deze druk wordt er nu een special actieplan ontwikkeld om vrouwen beter te ondersteunen.

 • Limiet biobrandstoffen

  Samen met gelijkgezinde organisaties zijn we succesvol geweest in onze lobby voor het verlagen van de limiet voor verplichte bijmenging van biobrandstoffen in de EU en Nederland.

 • Directe noodhulpverlening

  128.000 mensen in Kenia, Somaliland en Ethopië ontvingen tot dusver noodhulp van ActionAid om de hongersnood het hoofd te bieden.

Meer weten over klimaatverandering?

Janneke Bruil is senior beleidsadviseur Voedsel en Klimaat. Samen met ActionAid International voert ze campagnes voor eerlijke voedselsystemen, klimaatbestendige landbouw en landrechten voor vrouwen. Voor ActionAid werkte Janneke al aan een rechtvaardige wereld bij onder andere Friends of the Earth International en ILEIA.

Neem contact op met Janneke

Sr. Beleidsadviseur Voedsel en Klimaat

020 520 6210

Janneke.Bruil@actionaid.org