Home - Ons werk - Organisatie - Strategie

Strategie

Zainab Yeabu Turay, voorzitter van de Dim Dim Vrouwengroep in Sierra Leone. Foto: ActionAid

Strategische prioriteiten

In de periode 2022-2030 ligt onze focus op de volgende zes thema's:

 • Handel & IMVO
  Wij zetten in op doelen die eerlijke machtsrelaties in de internationale handel bevorderen, met aandacht voor mensenrechten.

 • Klimaat
  Om een eerlijk klimaatbeleid te bewerkstellingen hebben we feministisch leiderschap nodig. Dat betekent dat we in dit proces oog hebben voor de planeet én voor mensen.

 • Energie & Grondstoffen
  Binnen de pijler Energie & Grondstoffen richten we ons op verandering van de mijnbouw op basis van feministische principes.

 • Landrechten, Landbouw- & Voedselsystemen
  Inclusieve en duurzame landbouw en voedselsystemen vragen om feministische alternatieven.

 • Humanitair werk
  Vrouwen en gemeenschappen in het mondiale Zuiden worden extra hard geraakt door klimaatrampen. Daarom moeten zij een rol krijgen in de besluitvorming over de aanpak van de klimaatcrisis.

 • Publieke diensten
  In een wereld waarin keuzes gemaakt worden op basis van feministische waarden zijn publieke diensten en financiering gender-responsief. Dat houdt in dat we rekening houden met de positie en behoeften van vrouwen bij de inrichting van publieke diensten.

Bovenstaande zes strategische pijlers zijn noodzakelijk voor systeemverandering en een verschuiving van macht. Lees meer »

Onze aanpak

ActionAid heeft grote ambities. Samen met partners strijden we voor systeemverandering. We werken aan het doorgronden én gezond herdefiniëren van macht. De impact die we willen creëren is gebaseerd op de ervaringen en oplossingen van onze lokaal verankerde netwerken en op een stevig trackrecord dat we de afgelopen decennia hebben opgebouwd. Alle federatieleden werken samen vanuit een gedeelde visie op vrouwen- en mensenrechten en een feministische meerjarenstrategie. In meer dan 45 landen werken we samen met voorvechters van een rechtvaardige, duurzame en gelijkwaardige wereld.

Meer weten over onze langetermijnplannen?

Download onze strategie

Pagina aangepast op 24 mei 2022