Home - Ons werk - Organisatie - Federatie

De ActionAid federatie

Vrouwen van de Tuzamure Agaseke Women Cooperative uit Rwanda vieren het succes van de door hen gerealiseerde voorschool en landbouwonderneming. Foto: ActionAid
ActionAid is een unieke democratische federatie, gezamenlijk bestuurd door al haar leden. In 2003 koos ActionAid ervoor om écht te internationaliseren. Het hoofdkantoor verhuisde van Londen naar Johannesburg en de kantoren in het mondiale Zuiden werden een volwaardig lid van ActionAid met ieder evenveel stemrecht. Toen nog uniek in de sector.

Bestuursmodel

ActionAid heeft een federaal model van het bestuur: een vereniging die bestaat uit autonome leden, verenigd in een internationale strategie en door gedeelde waarden, visie en missie.

ActionAid International heeft een two-tier bestuursstructuur:

  • Een internationaal bestuur, bestaande uit leden van onafhankelijke raad verkozen door de Algemene Vergadering en verantwoordelijk voor de lopende en effectieve besluitvorming en het toezicht op het Internationaal Secretariaat.
  • Een Algemene Vergadering, samengesteld uit vertegenwoordigers van aangesloten en geassocieerde leden (ActionAid-landenkantoren) die fungeert als overkoepelend bestuursorgaan en verantwoordelijk is voor de strategische koers van de federatie. De voorzitter van de International Board wordt gekozen door de Algemene Vergadering.
  • Alle leden, ongeacht de duur van hun lidmaatschap, locatie of omvang, hebben gelijke bevoegdheden in de Algemene Vergadering, met dien verstande dat geassocieerde leden één stem hebben en aangesloten leden twee stemmen.

Organisatiestructuur

ActionAid International heeft meer dan 45 nationale leden. In de landen heeft ActionAid zogeheten local rights programmes, die in de gemeenschappen zijn ingebed en waar ActionAid vaak al meer dan tien jaar werkt. Internationaal is het secretariaat verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van de zaken van de federatie, maar ook voor de coördinatie van gezamenlijke acties, multi-landenprogramma’s en het delen van kennis.

Het ActionAid-kantoor in Nederland heeft geen local rights programmes, maar is opgebouwd uit vier afdelingen: (1) Policy & Programmes (2) Public Engagement (3) Partnerships & Fundraising en (4) Operational Support. Op ons kantoor werken ruim 20 medewerkers en een aantal enthousiaste stagiairs en vrijwilligers.

Gezamenlijke strategie en doelstellingen

In 2006 ontwikkelden de ActionAid-leden een gezamenlijke strategie waarbij ieder lid – op basis van eigen kennis en kunde – zélf bepaalde op welke deelterreinen hij de meeste impact kon hebben voor de allerarmsten. Dit proces is sindsdien iedere vijf jaar herhaald. De nieuwste strategie beslaat de periode 2017-2028. Ieder ActionAid-lid bekijkt vanuit zijn eigen ervaring en expertise aan welke doelstelling hij kan bijdragen.

Pagina aangepast op 12 juni 2023