Home - Ons werk - Thema’s - Eerlijke handel - Ongelijkheid

"Er moet veel meer geld naar scholen, wegen en andere voorzieningen."

- Lucy Fondo, juriste voor ActionAid in Kenia traint gemeenschappen om de overheid hier op aan te spreken en corruptie tegen te gaan
Lucy Fondo loopt met haar dochter door Kibera, de grootste sloppenwijk van Kenia. Foto: ActionAid

Ongelijkheid

De 200 rijkste mensen ter wereld bezitten samen meer vermogen dan alle Afrikaanse landen bij elkaar. Een buitensporige hoeveelheid macht is in handen van de superrijken. En ook de verschillen in kansen voor mannen en vrouwen zijn wereldwijd nog steeds enorm. Kwalijk, want grote ongelijkheid houdt armoede in stand en ondermijnt mensenrechten. Maar van onderop groeit de beweging om het tij te keren.
 • 200

  mensen bezitten samen meer vermogen dan alle Afrikaanse landen bij elkaar

 • 88%

  van de landbouwgrond is in handen van grootschalige industriële bedrijven

 • 10 x

  zoveel tijd besteden vrouwen aan onbetaalde zorgtaken dan mannen

Groeiende kloof tussen arm en rijk

De welvaart in de wereld is oneerlijk verdeeld. Tussen landen zijn grote welvaartsverschillen maar ook tussen bevolkingsgroepen binnen een land. In veel landen hebben juist de allerarmsten gebrek aan toegang tot publieke voorzieningen zoals ziekenhuizen, scholen en wegen, wat armoede in stand houdt. De overtuiging dat iedereen profiteert van economische groei en dat daarom de private sector vooral moeten worden gestimuleerd met belastingvoordelen is al meermaals ontkracht. Met het rapport ‘The Price of Privilige’ ontkracht ActionAid zeven hardnekkige mythes met betrekking tot de kloof tussen arm en rijk en reiken we oplossingen aan.

Voorvechters voor gelijkheid

In ontwikkelingslanden doen vooral vrouwen de meest uitbuitende vormen van werk; ze worden zwaar onderbetaald en maken lange uren. Ook hebben ze minder economische kansen. Ze moeten hun werk vaak combineren met zorg voor kinderen, ouderen en zieken – grotendeels onzichtbaar en volledig onbetaald. Volgens de Wereldbank besteden vrouwen tot 10 x zoveel van hun tijd aan deze zorgtaken dan mannen. Zouden deze uren worden uitbetaald, dan vertegenwoordigt dit een bedrag van $900 miljard. Dat is meer dan het bruto binnenlands product van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland bij elkaar opgeteld. ActionAid’s rapport ‘Shifting Power’ gaat dieper in op de relatie tussen ongelijkheid en vrouwenrechten en laat 7 inspirerende voorbeelden zien van vrouwen die de voorhoede vormen van positieve verandering.

Bouw mee aan gelijke kansen en een eerlijke verdeling van welvaart

Doneer

Overwerkt en onderbetaald

“Ik ben één van de vier leraren die vrijwillig voor de klas staat. De overheid heeft budget voor zeven docenten, maar dat is veel te weinig. Zelfs nu nog zijn de groepen te groot. In sommige klassen zitten zelfs meer dan 70 leerlingen, die met elkaar zo’n 25 verouderde boeken delen. Zo kun je niet fatsoenlijk lesgeven.

De Keniaanse overheid wil investeringen van internationale bedrijven stimuleren. Deze bedrijven hoeven daarom weinig belasting af te dragen, wat betekent dat er minder overheidsgeld binnenkomt voor bijvoorbeeld onderwijs. Hierdoor staat Jane Irungu (28) onbetaald voor de klas van het Raila Educational Center in Kibera.

“In principe zou het onderwijs in Kenia gratis en voor elk kind toegankelijk moeten zijn, maar er is gewoon te weinig geld. Er zijn hier maar acht toiletten, waar de hele school gebruik van maakt. Dat is 100 personen per toilet.”

Foto: Natasha Mulder - ActionAid

Dit doet ActionAid

 • ActionAid doet onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van ongelijkheid.

 • We voeren wereldwijd campagne tegen belastingontwijking.

 • We steunen vrouwengroepen voor hun rechten op te komen.

Een gelijke samenleving vereist politieke actie. Om de oorzaken van ongelijkheid aan te pakken moeten er stevige beleidshervormingen worden doorgevoerd. Zoals het aanpakken van belastingontwijking en het stimuleren van eerlijke handel. ActionAid doet onderzoek en aanbevelingen om dit aan te jagen. We slaan onze handen ineen met andere organisaties, zoals met Oxfam en Greenpeace in de Fight Inequality Alliance om onze slagkracht te vergroten. En voeren de publieke druk op met campagnes en publieke acties. Ondertussen steunen we overal ter wereld bewegingen en vrouwengroepen om voor hun rechten op te komen. Zoals vrouwen in Bangladesh die opkomen voor een beter loon, boerinnen in Oeganda die vechten voor hun landrechten en studenten in Zuid-Afrika die protesteren tegen verhogingen van collegegeld.

Meer weten over ongelijkheid?

Gijs Verbraak is senior beleidsadviseur Tax Justice bij ActionAid. Hij richt zich op het tegengaan van belastingontwijking en ongelijkheid. Middels lobby en campagnes draagt hij bij aan beter beleid van multinationale ondernemingen, de Nederlandse overheid en de Europese Unie ten behoeve van duurzame ontwikkeling en mensenrechten in ontwikkelingslanden. Voordat hij bij ActionAid ging werken zette Gijs zich al in voor een rechtvaardige en duurzame ontwikkeling bij onder meer Greenpeace Nederland, CE Delft en de Tropical Commodity Coalition.

Neem contact op met Gijs

Senior beleidsadviseur Ongelijkheid en Belastingontwijking

020-5206210

gijs.verbraak@actionaid.org

Pagina aangepast op 21 maart 2019