Home - Ons werk - Thema’s - Eerlijke handel

Eerlijke handel

De groeiende macht van multinationals en oneerlijke belastingwetgeving leiden tot grote mondiale ongelijkheid. Het gevolg is uitbuiting van kwetsbare gemeenschappen en vrouwen in het mondiale Zuiden.

Multinationals hebben de macht

Vermogende landen en bedrijven zetten met hun invloed de economie en de politiek in armere landen naar hun hand. Ze maken er dankbaar gebruik van goedkope arbeidskrachten maar komen weg met belastingontwijking, landroof, milieuvervuiling en uitbuiting. 

Nederland belastingparadijs

Nederland is als belastingparadijs mede verantwoordelijk voor deze destructieve machtsverhouding. Grote bedrijven sluizen namelijk op grote schaal via ons land de belastingen weg die zij in bijvoorbeeld Oeganda verschuldigd zijn. Door belastingontwijking loopt het Afrikaanse land jaarlijks miljoenen aan inkomsten mis, bedoeld voor zorg, wegen en onderwijs. 

Impact vrouwen

Vrouwen worden vanwege hun vaak kwetsbare positie in de maatschappij het hardst geraakt door oneerlijke handel. Zij krijgen op grote schaal te maken met (seksueel) geweld en uitbuiting in internationale productieketens en hebben niet de middelen om zichzelf te verdedigen. Daar waar landen inkomsten mislopen door belastingontwijking wordt vaak van vrouwen verwacht dat zij zorgtaken overnemen. Zo stagneert hun ontwikkeling, hun vrijheid en de vrouwenrechten waar zij zo hard voor hebben gevochten. 

Feministisch alternatief

ActionAid wil veel meer vrouwen-, mensen- en milieurechten in productieketens. Wij maken ons hard eerlijke internationale handel. Om dat mogelijk te maken moet het gehele politieke en economische systeem op de schop. Daarom zetten wij in op eerlijke handel en IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Dat doen we door in te zetten op bindende internationale wet- en regelgeving die mensenrechten én milieurechten beschermd. En voeren we lobby en campagne voor het einde van belastingparadijs Nederland.

 

Pagina aangepast op 8 juli 2022