Home - Actueel - Noodhulp - Nepal: Een halfjaar na de ramp

Nepal: Een halfjaar na de ramp

Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een van de meest desastreuze aardbevingen in de geschiedenis van het land. Na 17 dagen volgde een tweede aardbeving, van bijna dezelfde verwoestende kracht. Daar willen we nu, zes maanden na de eerste aardbeving, graag even bij stilstaan.

Deze enorme ramp heeft Nepal en haar inwoners op onvoorstelbare wijze geraakt. Er kwamen meer dan 9.000 mensen om het leven en meer dan 23.000 mensen raakten gewond. Om nog maar te zwijgen over het leed van de nabestaanden. Ook de materiële schade was groot. Ongeveer 501.200 huizen, 8.000 scholen en 1.023 gezondheidscentra raakten ernstig beschadigd. Hierdoor raakten duizenden mensen hun onderdak kwijt, en ook de educatie en gezondheidszorg kwam deels stil te liggen.

ActionAid respons

Direct na de aardbeving is ActionAid in actie gekomen om de slachtoffers van de ramp zoveel mogelijk te helpen. De focus lag op de zwaarst getroffen delen van Nepal, waaronder de districten Sindhupalchowk en Kavre en de Kathmandu-vallei. ActionAid heeft bijna 120.000 mensen bereikt, door onder andere:

 • 6.992 huishoudens met noodopvang te helpen.
 • 5.000 huishoudens met tijdelijke opvang te helpen.
 • voedselpakketten aan 18.585 huishoudens te leveren.
 • pakketten met noodzakelijke spullen aan 7.104 huishoudens te leveren.
 • schoolpakketten aan 3.506 studenten te leveren.
 • 23 vrouwvriendelijke ruimtes te creëren.
 • 3 kindvriendelijke ruimtes te creëren.
 • 50 tijdelijke leercentra te creëren.
Een leercentrum in Badhikel, Lalitpur

Tegenslagen

De hulpverlening in Nepal gaat niet zonder slag of stoot. Goederen en materialen vervoeren is erg moeilijk door  alle schade en ingestorte huizen, in combinatie met het bergachtige landschap. Ook de huidige politieke onrust in Nepal rondom de stemming over de nieuwe grondwet, verstoort de hulpverlening. Hierdoor is de grens met India geblokkeerd, zodat vrachtwagens met belangrijke materialen en brandstoffen niet op de juiste plek kunnen komen.

Shainli Kapali (50) haar onderkomen, in Khokana, gebouwd met hulp van ActionAid

Huidige situatie

Op dit moment zijn de gevolgen van de aardbevingen nog goed te zien in Nepal. Zo wonen duizenden mensen in tijdelijke onderkomens. Zij hebben nog niet de middelen of vaardigheden om een veilig huis te bouwen. Door de aardbevingen is het landbouwseizoen verstoord en zijn veel mensen hun middelen van bestaan kwijtgeraakt. Ook kunnen veel kinderen nog niet naar school. Er zijn wel tijdelijke scholen opgezet, maar deze zijn vaak ongeschikt om goed les te geven en hebben een lage capaciteit. De armere en meest kwetsbare gezinnen zijn soms zelfs gedwongen om hun bezittingen te verkopen, zodat ze rond kunnen komen.

Krishla Maharjan (5) in haar tijdelijke onderkomen

Wat doet ActionAid nu?

De inwoners van Nepal kunnen nog steeds veel hulp gebruiken. Hulp die wij ze willen geven. ActionAid blijft zich hier dan ook voor inzetten. Wat doen we?

 • Huizen en andere gebouwen reconstrueren.
 • Veilige onderkomens aan de Nepalese bevolking bieden.
 • Schoolgebouwen rampbestendig maken, met het oog op toekomstige aardbevingen.
 • Vrouwen ondersteunen in hun levensonderhoud en veiligheid.
 • Mensen aan land helpen door invloed uit te oefenen op het politieke proces, zodat ze een veilig huis kunnen bouwen en hun levensonderhoud voor de toekomst verzekerd is.
Shreya Desar was 8 maanden zwanger van dochter Sushreya toen de eerste aardbeving plaatsvond

 

Help Nepal!

Doneer nu