Home - Actueel - Belastingontwijking - 5 vragen aan experts over belastingontwijking

5 vragen aan experts over belastingontwijking

In aanloop naar onze Amsterdam Tax Tour interviewen wij experts over internationale belastingontwijking. Aan schrijver Joris Luyendijk de eer het spits af te bijten!

1: Vindt u belastingontwijking door internationale multinationals een probleem?

Absoluut. Het werkt concurrentievervalsend want lokale concurrenten betalen wel belasting. Los daarvan maken multinationals volop gebruik van diensten die slechts dankzij belasting kunnen bestaan.

2: Aan welk bedrijf denkt u als eerste bij de term internationale belastingontwijking? Waarom juist dat bedrijf?

Aan de grote accountantskantoren, omdat zij, net als veel grote banken, enorm verdienen aan dit soort ‘financiele dienstverlening’.

3: Vindt u het terecht dat Nederland wordt beschouwd als een belastingparadijs?

Dat kan ik moeilijk beoordelen. We moeten trouwens af van die term ‘paradijs’. Totaal verkeerde associatie. ‘Afvoerputje’ lijkt me veel beter.

4: Vindt u dat belastingontwijking iets is dat nationaal, of juist internationaal aangepakt moet worden?

Het kan alleen internationaal.

5: Wat zou er volgens u verbeterd moeten worden aan het internationaal belastingsysteem?

Dat kan ik niet overzien. Hierbij spelen zoveel aspecten en mogelijk onbedoelde neveneffecten. Dat vergt een hele studie.

Steun jij onze strijd tegen belastingontwijking?

Klik hier!