Home - Actueel - Belastingontwijking - Kwalitatief onderwijs door eerlijke belastingheffing

Kwalitatief onderwijs door eerlijke belastingheffing

 

In 2016 gaat ActionAid, met steun van de Noorse overheid (NORAD), van start met een innovatief programma: het verbeteren van het onderwijs voor kinderen door eerlijke belastingheffing. We zetten ons in voor het vergroten van de belastinginkomsten in Malawi, Mozambique, Nepal en Tanzania, waardoor er meer geld vrijkomt voor onderwijs.

Ook trainen we lokale bewoners om corruptie tegen te gaan en toe te zien op een goede besteding van het belastinggeld aan de scholen van hun kinderen.

De activiteiten om dit te bereiken zijn:

  •   Voorlichting en training van lokale actiegroepen over hun recht op onderwijs en de financiering van publieke voorzieningen.
  •   Onderzoek naar de staat van scholen en kwaliteit van onderwijs.
  •   Mobiliseren van gemeenschappen en actiegroepen om verbeteringen in het onderwijs te realiseren.
  •   Nationale lobby en media-acties om een groter deel van het overheidsbudget te investeren in onderwijs.
  •   Internationale campagne om belastingontwijking ten koste van ontwikkelingslanden tegen te gaan.

Elk jaar lopen ontwikkelingslanden zo’n 200 miljard dollar mis doordat multinationals belasting ontwijken. Dat is veel meer dan zij ieder jaar aan ontwikkelingshulp ontvangen! ActionAid vindt dat ontwikkelingslanden juist moeten profiteren van de activiteiten die in hun land plaatsvinden. Bedrijven maken immers gebruik van de natuurlijke hulpbronnen in die landen en van de lokale wegen en voorzieningen.

ActionAid zet zich daarom in voor een eerlijker internationaal belastingsysteem:

  • Enerzijds voeren we actie om eerlijker belasting te heffen. We voeren campagne tegen belastingontwijking, doen onderzoek naar ‘brievenbusmaatschappijen’ en kijken welke multinationals de regels omzeilen. Gewapend met deze informatie kunnen we politiek en bedrijfsleven overtuigen om belastingontwijking ten koste van ontwikkelingslanden tegen te gaan.
  • Anderzijds willen we dat de belastinginkomsten ook goed worden besteed. Zo helpen we bewoners om corruptie tegen te gaan en investeren we bijvoorbeeld in budget-tracking: zodat gemeenschappen kunnen zien of de belastinginkomsten van de overheid ook daadwerkelijk ten goede komen aan leraren, verpleegsters en voorzieningen.

Belastinginkomsten zijn hard nodig, want nog altijd gaan 57 miljoen kinderen niet naar school. Kinderen in ontwikkelingslanden die wél naar school gaan moeten het bovendien vaak doen met te weinig of verouderde lesmaterialen, ongetrainde leraren en overvolle klaslokalen, waardoor de kwaliteit van het onderwijs ernstig achterblijft.

Laat meer meisjes naar school gaan

Help mee!