Home - Actueel - Vrouwenrechten - “ActionAid werkt aan structurele veranderingen”

“ActionAid werkt aan structurele veranderingen”

Farah Kabir is een bekende mensenrechtenactiviste en directeur van ActionAid Bangladesh. In 2012 ontving ze de prestigieuze Nawab Ali Chowdhury National Award voor haar actieve bijdrage aan de vrouwenrechtenbeweging in Bangladesh. Wat drijft haar?

“Ik denk dat mijn betrokkenheid bij vrouwenrechten in mijn jeugd is gevormd. Mijn moeder was humaniste en de eerste vrouw in haar familie die ging studeren. Ook tijdens mijn jeugd viel het me op dat vrouwen en meisjes in Bangladesh structureel worden benadeeld. We hebben minder rechten, zoals bijvoorbeeld het recht op landbezit, en geweld tegen vrouwen wordt getolereerd. Dit geldt in het bijzonder voor vrouwen uit de armste klassen.

Sinds 2007 werk ik voor ActionAid omdat ik me herken in de waarden en visie. ActionAid werkt aan problemen rondom onrecht en ongelijkheid, waarbij de focus ligt op kwetsbare groepen. We beginnen niet zomaar een project om dat vervolgens weer te stoppen, maar we bouwen duurzame relaties om structurele veranderingen te bewerkstelligen. Daarnaast is ook de organisatie ActionAid, zowel nationaal als internationaal, heel democratisch.

Veel van ons werk richt zich op het versterken van de positie van vrouwen. We trainen vrouwen om een leidende rol op zich te nemen en om de politiek in te gaan. Ook hebben we ‘Happy Homes’ opgezet, een weeshuis voor straatkinderen – allemaal meisjes – waar ze onderwijs krijgen zodat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Al in het eerste half jaar dat ik hier werkte, merkte ik dat ons werk in sommige gebieden letterlijk werd ‘weggespoeld’ bij een natuurramp. Dit kwam vaak voor en de impact was heel groot, en opnieuw werden vrouwen het hardst getroffen. Zo vluchten mannen vaak als eerste weg, terwijl vrouwen thuis blijven bij de kinderen. Daarom focust ActionAid Bangladesh zich bij het weerbaarder maken van gemeenschappen op vrouwen, zodat ze goed zijn voorbereid op toekomstige rampen.

Ook hierbij trainen we vrouwen in het nemen van de leiding. Zij hebben oog voor de belangen van de hele gemeenschap, en daarnaast bieden rampen ook kansen om duurzame veranderingen door te voeren. Zo krijgen vrouwen, als gevolg van hun leidende rol bij wederopbouw, meer aanzien binnen de gemeenschap. Voor dit werk kregen we in 2013 de UN Momentum of Change award – een mooie erkenning van onze inspanningen.”