Home - Actueel - Belastingontwijking - Nederlanders zijn fel tegen belastingontwijking

Nederlanders zijn fel tegen belastingontwijking

Maar weinigen weten welke politieke partij dat adequaat aanpakt… Ook al is het nog legaal, Nederlanders vinden belastingontwijking door internationale bedrijven, topsporters en artiesten echt niet meer kunnen. Acht op de tien Nederlanders (82 procent) is ertegen, zo blijkt uit onderzoek van ActionAid. Ook als Nederland eraan verdient, vindt 79 procent het onacceptabel. Bijna een vijfde van de ondervraagden gaf aan zijn stemgedrag te willen aanpassen voor een hardere aanpak.
Belastingontwijking Motivaction 2017

Mensen zijn zeer kritisch, of Nederland nu voordeel of nadeel heeft van zijn fiscale sluiproutes. Nederlanders zijn bijna even fel tegen bedrijven die (met hulp van brievenbusfirma’s) vrijwel geen belasting betalen in ontwikkelingslanden: 74 procent is van mening dat een bedrijf dat winst maakt in een ontwikkelingsland, daar gewoon belasting hoort af te dragen.

Invloed op stemgedrag

Bijna twee derde laat een strenge aanpak van brievenbusfirma’s zeker of misschien meewegen op 15 maart in het stemhokje. Tegelijkertijd wist eind december maar de helft van de ondervraagden welke politieke partijen brievenbuspraktijken willen aanpakken. De 44 procent van de mensen die dat denken te weten, noemde de SP (9 procent), PvdA (6 procent), GroenLinks (5 procent), VVD (4 procent), SGP (2 procent), CDA (2 procent) PvdD (1 procent), CU (1 procent), 50+ (1 procent) en de PVV (12 procent). Het is opmerkelijk dat die laatste partij zonder standpunt op belastingontwijking, toch de hoogste score krijgt. Onderzoeksbureau Motivaction maakt de kanttekening dat mensen hun eigen standpunten toeschrijven aan ‘hun’ partij en de PVV ligt nu eenmaal in alle peilingen op kop momenteel.

Ongelijkheid steekt

Belastingontwijking wordt door twee derde van de ondervraagden gezien als een oorzaak van ongelijkheid in de wereld. Het is een belangrijk thema geworden voor Nederlanders, constateert ActionAid. Belastingen drukken in veel landen – mede door de brievenbusconstructies in Nederland – harder op burgers, terwijl er meer kapitaal bij bedrijven belandt. Dit vergroot de bestaande ongelijkheid tussen mensen en tussen landen. “Die ongelijkheid steekt mensen”, stelt beleidsmedewerker Gijs Verbraak van ActionAid. “De volgende regering komt er niet onderuit om internationale belastingontwijking strenger aan te pakken. Nederland zal zich serieuzer moeten inspannen voor fiscale transparantie om deze slopende race naar de bodem te stoppen.”

Making Tax Fair Again 12 februari

ActionAid maakt deel uit van het Tax Justice Netwerk en is medeorganisator van het politieke debat over belastingontwijking: Making Tax Fair Again, zondag 12 februari om 20.00 uur in de Balie in Amsterdam. Aanwezig zijn de partijen PvdA, D66, SP, 50+ en GroenLinks. PVV, VVD en CDA hebben bedankt voor deelname.

ActionAid voert al enige jaren internationale campagnes tegen belastingontwijking en brengt met regelmaat onderzoeken en aanbevelingen uit. Dit online onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction onder 1.026 respondenten in de leeftijd van 15 tot en met 70 jaar. De steekproef is representatief wat betreft geslacht, leeftijd, opleiding en regio en uitgevoerd tussen 13 en 18 december 2016.

Editors’ notes
Download het volledige rapport hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gijs Verbraak, senior tax justice policy advisor bij ActionAid via 06 – 41 50 16 73 of met Loes Visser, persvoorlichter via 06 -17 40 46 46. Of mail naar persvoorlichting@actionaid.org.