Home - Actueel - Vrouwenrechten - Samen verdedigen we onze mensenrechten

Samen verdedigen we onze mensenrechten

De afgelopen maanden lijken we in een politieke achtbaan te zijn gestapt. Het rechts-populisme groeit, het debat verhardt en belangrijke waarden zoals solidariteit, tolerantie en gelijkheid staan onder druk.

Sommigen vinden dat een internationale organisatie als ActionAid, met projecten in ontwikkelingslanden zich daar helemaal niet mee bezig moet houden. Maar juist de laatste weken wordt duidelijk waarom het zo belangrijk is dat we ons wél uitspreken. Het werk van ActionAid is immers gestoeld op juist die waarden die nu in het gedrang komen.

ActionAid is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie. Bekijk hier het overzicht van de vacatures, stageplekken en vrijwilligersfuncties op ons kantoor in Amsterdam.

ActionAid voor een eerlijke wereld

ActionAid is actief in meer dan 48 landen. In ieder van die landen staan we zij-aan-zij met mensen die vechten voor een betere wereld. Mensen die hun stem verheffen tegen onrecht, die staan voor hun waarden en die verbinding zoeken met anderen. En dat zijn er veel! Zoals Najiba Ahmadi, ActionAid-juriste uit Afghanistan.

Foto: Najiba Ahmadi uit Afghanistan behandelde sinds haar opleiding tot juriste in 2012 ruim 100 zaken,variërend van eerwraak tot bemiddeling tussen verschillende etnische groepen. Haar werk is niet zonder gevaar, want ze wordt regelmatig bedreigd, maar dat belet haar niet om door te gaan. Foto: ActionAid
Najiba Ahmadi. © ActionAid

“Ik weet nog goed hoe veel van mijn vriendinnetjes vroeger niet naar school mochten, maar werden uitgehuwelijkt aan oudere mannen en misbruikt,” zegt Najiba. “Dat was de reden dat ik bij ActionAid kwam werken. Ik wilde iets doen.”

In 2012 volgde ze bij ActionAid de training tot juridisch adviseur. Sindsdien heeft ze meer dan 100 zaken behandeld, variërend van eerwraak tot bemiddeling tussen verschillende etnische groepen. Haar werk is niet zonder gevaar, want ze wordt regelmatig bedreigd, maar dat belet haar niet om door te gaan.

Mensenrechtenactivisten zoals Najiba hebben onze steun hard nodig. Er dreigt stevig te worden bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking, en mensen die campagne voeren of zich kritisch uitlaten zijn vaak de eerste die worden gekort. Terwijl dat tegengeluid zo ontzettend belangrijk is. Doe mee!