Home - Actueel - Belastingontwijking - Klokkenluiders Luxleaks ten onrechte veroordeeld

Klokkenluiders Luxleaks ten onrechte veroordeeld

Tijdens het hoger beroep in de LuxLeaks zaak is klokkenluider Antoine Deltour veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden plus 1500 euro boete en Raphaël Halet tot een geldboete van 1000 euro. Ondanks dat de straffen lager uitvallen dan in de eerste rechtszaak vindt ActionAid het volstrekt onacceptabel dat de klokkenluiders die volledig in het publieke belang handelde vervolgd worden.
tax belastingontwijking
Foto: actionaid

Deze klokkenluiders hebben zichzelf in gevaar gebracht door een groot belastingschandaal in Luxemburg aan het licht te brengen. Het probleem is zo groot dat ook de Europese Unie gemaakte belastingafspraken tussen lidstaten en multinationals onderzoekt om te kijken of ze aan staatssteunregels voldoen.

Op basis van grondig onderzoek is de Europese Commissie al tot de conclusie gekomen dat Nederland, Ierland en Luxemburg multinationals hebben bevoordeeld door ze kunstmatig weinig belasting te laten betalen in vergelijking met hun concurrenten.

Starbucks moest van de Europese commissie 25,7 miljoen euro terug betalen aan de Nederlandse staat, Apple een recordbedrag van 13 miljard euro aan de Ierland en Fiat tussen de 20-30 miljoen euro aan Luxemburg.

Ondanks dat Nederland het geld dat het misloopt door dit soort afspraken goed zou kunnen gebruiken om bijvoorbeeld te investeren in de zorg, is de Nederlandse overheid in beroep gegaan. De Nederlandse overheid heeft veel belastingafspraken gemaakt met multinationals en ze kiest ervoor om het gunstige fiscale vestigingsklimaat voor bedrijven te verdedigen, ook al gaat dat ten koste van burgers in Nederland en Europa. Dit soort constructies kost burgers in Europa miljarden euro per jaar.

Het Luxleaks schandaal heeft tot grote publieke verontwaardiging geleid, het imago van Luxemburg ernstig beschadigd en geleid tot een grotere politieke bereidheid van de Europese Unie om belastingontwijking aan te pakken. De Europese Commissie pakt door en onderzoekt nog meer belastingafspraken tussen Europese lidstaten en multinationals.

De klokkenluiders verdienen lof en bescherming in plaats van vervolging voor het openbaren van geheime belastingafspraken; informatie die in de eerste plaats openbaar had moeten zijn”, aldus Gijs Verbraak beleidsadviseur bij ActionAid.

Zolang belastingafspraken geheim blijven en multinationals hun belastingafdracht per land niet hoeven te openbaren, blijft belastingontwijking bestaan en moeten burgers meer belasting ophoesten.

This project is funded by the European Union

Logo Europese Unie