Home - Actueel - Noodhulp - Waarom vrouwen de leiding moeten krijgen bij noodhulp

Waarom vrouwen de leiding moeten krijgen bij noodhulp

In humanitaire noodsituaties worden vrouwen en meisjes onevenredig getroffen. Meer vrouwen dan mannen komen om door plotselinge rampen zoals tsunami’s en aardbevingen, en geweld tegen vrouwen en meisjes neemt toe, vooral tijdens conflicten. Daarnaast hebben vrouwen minder goede toegang tot levensreddende hulp en zijn zij vaak niet betrokken bij besluitvorming. Deze verhoogde kwetsbaarheid is het directe gevolg van genderongelijkheid en de stelselmatige onderdrukking van vrouwen.

In Kenia geeft ActionAid vrouwen de leiding bij noodhulp
Ook tijdens de droogte in Afrika hebben lokale vrouwen de leiding bij voedseldistributie. ©Alice Oldenburg/ActionAid

Snellere respons en herstel

Onze ervaring met noodhulp, zoals recentelijk in Gaza, Haïti, Kenia, Somaliland, Nepal, Pakistan, de Filippijnen en Vanuatu, leert ons dat vrouwen vaardigheden, kennis en ervaring inbrengen die onmisbaar zijn bij humanitaire hulp.

Vrouwen zijn vaak de eersten die in actie komen tijdens rampen, waarbij ze risico’s nemen en zorgen voor het voortbestaan van hun gezin en de gemeenschap. Zij zijn meestal verantwoordelijk voor de zorg en het bijeenhouden van gemeenschappen in de nasleep van een crisis. Ook hebben zij vaak de lokale kennis en sociale netwerken die van levensbelang zijn tijdens een humanitaire respons.

De betrokkenheid van vrouwen bij besluitvorming is niet alleen maar een fundamenteel recht. Het is bewezen dat meer inspraak van vrouwen leidt tot betere voorbereiding op rampen en risico’s terugdringt. Ook draagt het bij aan het vredesproces en aan oplossingen voor lokale conflicten.

Om deze video te bekijken moeten de marketing-cookies geaccepteerd zijn.

Cookie-instellingen beheren

Dit doet ActionAid

  • Op verzoek van vrouwen in de landen waar we werken wordt training gegeven over vrouwenrechten, leiderschap en de voorbereiding op rampen. Hierdoor zijn vrouwen beter in staat om de leiding te nemen in hun gemeenschap en weten ze wat hun rechten zijn tijdens een crisissituatie.
  • Daarnaast bevorderen we vrouwelijk leiderschap binnen de internationale hulporganisaties waarmee we samenwerken tijdens rampen, zodat zij overal over mee kunnen beslissen.
  • We werken ook samen met vrouwenorganisaties voor een betere bescherming tijdens rampen, zoals het creëren van veilige plekken die enkel toegankelijk zijn voor vrouwen. Deze plekken zijn meer dan alleen schuilplaatsen: het zijn broedplaatsen voor leiderschap, bemiddeling en een collectief vermogen om geweld en misbruik aan de kaak te stellen.
  • Een groot deel van de noodhulp die ActionAid verstrekt bestaat uit financiële bijdragen of programma’s waarmee vrouwen beter toegang krijgen tot middelen van bestaan. Wanneer vrouwen hun eigen geld verdienen, stijgt hun aanzien binnen hun gemeenschap.

Al deze activiteiten zorgen voor een fundamentele verschuiving van genderrollen in de maatschappij. Door ruimte te creëren voor vrouwelijk leiderschap, dragen we bij aan een stekere positie van vrouwen in zowel het gezin als de maatschappij.

Steun ons noodfonds

Klik hier