Home - Actueel - Belastingontwijking - Maatregelen tegen belastingontwijking in regeerakkoord schadelijk voor Nederland en ontwikkelingslanden

Maatregelen tegen belastingontwijking in regeerakkoord schadelijk voor Nederland en ontwikkelingslanden

Het nieuwe kabinet schermt met de aanpak van belastingontwijking, maar effectieve maatregelen blijven uit. Dat zegt Tax Justice Nederland vandaag in reactie op het gepresenteerde regeerakkoord. Tot overmaat van ramp wordt de positieve inzet van het vorige kabinet om meer transparantie te creëren rondom belastingen van bedrijven teruggedraaid. Met het verlagen van de winstbelasting verschuift dit kabinet bovendien de rekening naar de burger.

“De bodem komt door de verdere verlaging van de winstbelasting steeds meer in zicht”, zegt Giuseppe van der Helm. “In plaats van zich hard te maken voor een minimum belastingtarief in Europa, waar D66 en CU nog voor pleitten in hun verkiezingsprogramma’s, zet het nieuwe kabinet keihard de race naar de bodem voort. Hierdoor zal de druk op burgers en
op onze publieke voorzieningen de komende jaren alleen maar toenemen.”

Het kabinet spreekt hierbij wel de ambitie uit om belastingontwijking via Nederland aan te pakken door een bronbelasting in te voeren op rente- en royaltystromen naar ‘landen met zeer lage belasting’, maar schaft tegelijkertijd de dividendbelasting af. Hiermee worden belastingontwijkingsmogelijkheden weer verruimd.

Met het inperken van de renteaftrek zet dit kabinet wel een goede stap in de richting, maar zeer zorgwekkend is het dat het kabinet vervolgens weer drie stappen terug zet wat betreft het eisen van transparantie van bedrijven over hun belastingafdrachten per land waar ze actief. Voor Nederland is de informatie van bedrijven veel minder bruikbaar als
gegevens niet over alle landen bekend zijn en vooral ook ontwikkelingslanden krijgen nu nog steeds geen toegang tot informatie die ze nodig hebben om te bepalen of bedrijven actief in hun land belasting ontwijken.

“Het vorige kabinet was eindelijk zover om publieke transparantie af te dwingen bij bedrijven over waar en hoeveel belastingen ze afdragen in alle landen waar ze actief zijn, het is onvoorstelbaar dat dit kabinet dit niet langer steunt”, aldus Giuseppe van der Helm.

“We lezen in het regeerakkoord ook niets terug over het ondersteunen van ontwikkelingslanden bij het innen van belasting, wat door het vorige kabinet is ingezet, het zou een groot gemis zijn als Nederland besluit de inzet hierop te verminderen”, zegt Giuseppe van der Helm.

Wil het nieuwe kabinet de ambitie om belastingontwijking aan te pakken waarmaken? Dan moet het op de eerste plaats Europese afspraken goed gaan implementeren zodat winstverschuivingen via Nederland niet langer mogelijk zijn. Ten tweede moet Nederland een koploper worden in Europa om een oplossing te vinden voor de alsmaar verdergaande
belastingwedloop.

Noot voor de redactie

  • Tax Justice NL is een netwerk van 9 organisaties: Oxfam Novib, FNV, Oikos, SOMO, Both Ends, Foundation Max van der Stoel, Milieudefensie, Transnational Institute en ActionAid.
  • Voor meer informatie en vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Maaike van Diepen, tel: 0641895861