Home - Actueel - Geen categorie - Geef gerust aan een Erkend Goed Doel

Geef gerust aan een Erkend Goed Doel

ActionAid is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.
 

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.

Succesvolle toetsing

ActionAid heeft opnieuw de jaarlijkse toetsing succesvol doorlopen. De jaarlijkse toetsing is een quickscan waarmee het CBF vaststelt of goede doelen nog steeds voldoen aan de erkenningsregeling. Hiervoor beoordeelden zij onze ingevulde toetsingsvragen, jaarverslag en jaarrekening. Ook bekeken ze onze website en online jaarverslag om zo tot de conclusie te komen dat we voldoen aan de normen van de erkenningsregeling. We zijn er trots op dat ActionAid een Erkend Goed doel is en blijft.

Geef gerust aan Erkende Goede Doelen

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl