Home - Actueel - Mensenrechten - Reactie ActionAid op nieuw ontwikkelingsbeleid van het kabinet

Reactie ActionAid op nieuw ontwikkelingsbeleid van het kabinet

Vandaag publiceerde minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar nieuwe beleidsnota “Investeren in perspectief”. ActionAid verwelkomt haar ambitieuze inzet op de duurzame ontwikkelingsdoelen en vrouwenrechten om de grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Zorgwekkend is echter de grote nadruk op de baten voor Nederland en de inzet om te verdienen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen.

“De duurzame doelen gaan over armoede beëindigen, het beschermen van de planeet en het verzekeren van welvaart voor iedereen” stelt Maria van der Heide, senior beleidsadviseur maatschappelijk verantwoord ondernemen bij ActionAid. “Het voelt toch een beetje als eigenbelang first, armoedebestrijding second”.

Minister Kaag zet de gecombineerde hulp- en handel strategie van het vorige kabinet voort, met ditmaal een nog grotere aandacht voor het bedrijfsleven en Nederlandse belangen. “Nu al zien we te vaak dat de promotie van Nederlandse bedrijvigheid in het buitenland de belangen en rechten van lokale bewoners ondermijnt, hierover vinden we niets in de nota” aldus Maria van der Heide. Dit bleek onlangs weer uit de FMO-investeringen in Sierra Leone en de Nederlandse betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen in de Amazone [1]. Van der Heide: “De balans tussen hulp en handel raakt zo verder verstoord”.

De aandacht in de nieuwe nota voor structurele oorzaken van armoede, terreur en klimaatverandering is volgens ActionAid zeer welkom. Maar met de focus op het tegengaan van migratie, zoals ook blijkt uit de landenkeuze, begeeft het kabinet zich op gevaarlijk terrein. Ontwikkelingsbeleid dient in de eerste plaats om armoede en ongelijkheid in de wereld aan te pakken en eerlijke kansen te creëren voor de mensen die dit het hardst nodig hebben. Het mag nooit een middel worden om migratie tegen te gaan, vindt ActionAid. Maria van der Heide: “Wij hopen dat het kabinet zal investeren in de mensen waar het om gaat. Met de toenemende repressie in de wereld is het belangrijker dan ooit om te zorgen dat burgers en mensenrechten het uitgangspunt blijven van het beleid.”

ActionAid steunt mensen in ontwikkelingslanden om op te komen voor hun rechten. In meer dan 45 landen werken we zij aan zij met voorvechters van een eerlijke wereld. Met mensen die een vuist maken tegen onrecht en die net als wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Vrouwenrechten staan hierbij centraal.

Einde persbericht///
Voor meer informatie neem contact op met persvoorlichter Elliaa Jutte, elliaa.jutte@actionaid.org of 020-5206210.

[1] Addax zaak in Sierra Leone, waar een gemeenschap achterbleef met de schade aan natuur en levensonderhoud na een mislukte investering van de Nederlandse Ontwikkelingsbank FMO. Zie: https://www.volkskrant.nl/mensen/landroof-in-ruil-voor-loze-beloftes~b6565eb1/

In Brazilië waar Nederlandse bedrijven met intensieve diplomatieke steun van de ambassade meebouwen aan een soja-route dwars door de Amazone, met ontbossing, gewapend conflict en landroof als gevolg. Zie: https://www.trouw.nl/groen/nederland-bouwt-mee-aan-een-sojaroute-die-de-amazone-nog-verder-vernielt~a5dc16b7/