Home - Actueel - Vrouwenrechten - ActionAid appreciatie beleidsnota Minister Kaag ‘Investeren in Perspectief’

ActionAid appreciatie beleidsnota Minister Kaag ‘Investeren in Perspectief’

ActionAid deelt haar appreciatie van de beleidnota van minister Kaag ‘Investeren in Perspectief‘. De nota straalt grote ambitie uit op veel verschillende thema’s. ActionAid verwelkomt de inzet op vrouwenrechten en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs). Wij zien goede kansen om deze inzet tot een succes te maken, als afwegingen inclusief én op basis van mensenrechten en bewezen ervaringen uit het verleden worden gemaakt.

Door de veelheid aan thema’s (oude+nieuwe speerpunten) is echter vaak niet duidelijk waar de nadruk op ligt. Daarnaast hebben we zorgen over de nadruk op eigenbelang en de gevolgen hiervan voor de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking. ActionAid vindt het gebrek aan aandacht voor beleidscoherentie voor ontwikkeling en mensenrechtenstandaarden eveneens zorgelijk.

Wij zouden graag zien dat de minister duidelijk aangeeft waar de focus ligt, welke belangenafwegingen hebben plaatsgevonden, wat de implicaties zijn ten aanzien van andere thema’s en welke keuzes nog moeten worden gemaakt. De Tweede Kamer speelt hier ons inziens een cruciale rol in. In deze brief presenteren we per onderwerp onze analyse.