Home - Actueel - Vrouwenrechten - Gelijke kansen binnen de economie

Gelijke kansen binnen de economie

Gelijke kansen binnen de economie

Vrouwen overal ter wereld ondervinden discriminatie, armoede en geweld, simpelweg omdat zij vrouwen zijn. Deze ongelijke positie, of genderongelijkheid, werkt door binnen alle aspecten van hun leven. Dit benadeelt dus ook hun economische positie, bijvoorbeeld of zij een goede baan kunnen vinden en een eerlijk salaris. Deze ongelijke economische positie is niet alleen oneerlijk voor vrouwen en in strijd met mensenrechten, het ondermijnt ook duurzame ontwikkeling en het realiseren van de duurzame doelen (SDGs). Het verbeteren van de positie van vrouwen is dus niet alleen in het belang van vrouwen, investeren in vrouwen loont – voor iedereen. Deze paper gaat in op economische rechten. Bijvoorbeeld het recht op eerlijk werk, het recht op gelijke betaling of het recht op land of adequate huisvesting. Dit zijn de rechten die vooral vrouwen die in armoede leven vaak moeten missen. Ook vrouwen die discriminatie ondervinden vanwege andere aspecten van hun identiteit – zoals leeftijd, religie of etniciteit – hebben vaak te maken met nog grotere barrières voor het realiseren van deze rechten.