Home - Actueel - Mensenrechten - Klimaatakkoord vanuit internationaal perspectief

Klimaatakkoord vanuit internationaal perspectief

In juli werden de contouren van het Klimaatakkoord gepresenteerd. ActionAid, Both ENDS en SOMO waarderen de enorme inzet van alle betrokken partijen die zich hebben ingezet om tot ambitieuze afspraken te komen. Op 5 september gaan Kamerleden hierover in debat. Graag vragen wij aandacht voor een thema dat in het gepresenteerde akkoord onderbelicht blijft: de sociale dimensie van het klimaatbeleid.

Afspraken die we hier maken hebben ook gevolgen buiten Nederland. Het is van groot belang dat we voorkomen dat de transitie in Nederland leidt tot mensenrechtenschendingen en milieuschade elders in de wereld. Middels een brief vragen we Kamerleden om minister Wiebes op te roepen om in de uitwerking van het Klimaatakkoord en gerelateerde beleidsdiscussies de volgende uitgangspunten te borgen:

1. Milieu-en mensenrechten standaarden worden gewaarborgd in ketens van groene technologieën en duurzame energieopwekking.
2. Coherentie van beleid betekent dat het CO2 terugdringen gepaard gaat met een uitfasering van overheidssteun aan de fossiele industrie, ook internationaal.
3. Nederlandse investeringen in duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden worden zorgvuldig getoetst op milieu- en mensenrechten standaarden.

In deze brief leggen ActionAid, Both ENDS en SOMO kort uit wat de problemen en kansen zijn. Lees ook deze blog van collega Maria van der Heide, senior beleidsadviseur MVO en natuurlijke bronnen, op klimaatakkoord.nl, over het belang van het samengaan van de klimaatdoelstellingen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs).