Home - Actueel - Vrouwenrechten - Oproep Minister Kaag: zorg voor een feministisch mensenrechtenverdrag

Oproep Minister Kaag: zorg voor een feministisch mensenrechtenverdrag

ActionAid samen met andere maatschappelijke organisaties roept minister Kaag op om zich in te zetten voor een feministisch mensenrechtenverdrag. Minister Kaag en haar ministerie staan pal voor vrouwenrechten en zetten zich in voor gendergelijkheid en het verbeteren van de economische positie van vrouwen. Het bindend VN verdrag ‘Mensenrechten & Bedrijfsleven‘ is van groot belang voor het beschermen van deze zaken. Zo zou zo’n verdrag ervoor zorgen dat vrouwelijke mensenrechtenverdedigers beter beschermd worden, dat de hindernissen waar vrouwen tegenaan lopen om rechtzaken aan te spannen en te winnen weggenomen worden en dat de vrouwenrechtenschendingen door bedrijven aangepakt worden.

Afgelopen oktober vond de 4e onderhandelingssessie plaats voor dit verdrag. Nu mogen lidstaten en andere stakeholders hun mening geven over de eerste kladversie (=de ‘Zero Draft’) van het verdrag. In deze brief roepen verschillende organisaties minister Kaag op om deel te nemen aan deze consultatie & om zich daarbij in te zetten voor gendergelijkheid en vrouwenrechten.