Home - Actueel - Vrouwenrechten - Vrouwen & werk wereldwijd: en wat de Nederlandse overheid en bedrijven ermee te maken hebben

Vrouwen & werk wereldwijd: en wat de Nederlandse overheid en bedrijven ermee te maken hebben

Het klinkt zo vanzelfsprekend en eenvoudig: gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Toch zijn vrouwen nog op veel manieren achtergesteld, worden zij buitengesloten van besluitvorming en zijn hardnekkige schendingen van hun rechten nog aan de orde van de dag. Veel regeringen hebben zich nu gecommitteerd aan het bevorderen van vrouwenrechten en gendergelijkheid. En ook bedrijven zijn aan de slag gegaan met vrouwenrechten. Helaas blijven de maatregelen gericht op ‘hoe betrekken we vrouwen bij het bedrijfsleven en de economie’, de zogenaamde business case. Dit terwijl wereldwijde schendingen van vrouwenrechten door dezelfde (internationale) bedrijven nog aan de orde van de dag zijn.

Om zinvolle en structurele verandering te bereiken, moeten overheden en bedrijven nu echt ambitie tonen. Kortom, hoe zit het nu met gender en vrouwenrechten in afspraken over eerlijk zakendoen? Waarom is het noodzakelijk dat gender en vrouwenrechten hier een belangrijke plaats in hebben? Wat moet er gebeuren en wie moet dat doen? Lees de publicatie voor antwoord op deze vragen!